Cennik Usług Stomatologicznych-Dentystycznych-Przykład – NAJLEPSZY DENTYSTA, STOMATOLOG, GABINET STOMATOLOGICZNY – OPINIE

Cennik Usług Stomatologicznych-Dentystycznych-Przykład


 

CENNIK USŁUG DENTYSTYCZNYCH – NAJLEPSZY PRZYKŁAD DLA PORÓWNANIA

  NAZWA USŁUGI  CENA w PLN
1.BADANIE LEKARSKIE STOMATOLOGICZNE50,00
2.KONSULTACJA0-200,00
  3.KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA PRZED LECZENIEM ENDODONTYCZNYM Z UŻYCIEM MIKROSKOPU  150,00
4.PORADA LEKARSKA Z INSTRUKTAŻEM HIGIENY JAMY USTNEJ80,00
5.BADANIE KONTROLNE/PORADA50,00
6.WYDANIE ORZECZENIA LEKARSKIEGO, ZAŚWIADCZENIA NA ŻYCZENIE PACJENTA50,00
7.WIZYTA BEZ EFEKTU (BRAK POROZUMIENIA MIĘDZY LEKARZEM A DZIECKIEM)25,00
8.ZNIECZULENIE POWIERZCHNIOWE12,00
9.ZNIECZULENIE NASIĘKOWE25,00
10.ZNIECZULENIE PRZEWODOWE35,00
11.BADANIE ŻYWOTNOŚCI ZĘBA10,00
12.LECZENIE PRÓCHNICY – POKRYCIE BEZPOŚREDNIE25,00
  13.LECZENIE PRÓCHNICY-WYPEŁNIENIE CZASOWE (POKRYCIE POŚREDNIE I BEZPOŚREDNIE)  35,00
  14.LECZENIE PRÓCHNICY-PRÓCHNICA KWITNĄCA-IMPREGNACJA (ZA KAŻDĄ WIZYTĘ)  20,00
  15.WYPEŁNIENIA W ZĘBACH STAŁYCH AMALGAMAT, GLASJONOMER – 1 POWIERZCHNIA  60,00
  16.WYPEŁNIENIA W ZĘBACH STAŁYCH AMALGAMAT, GLASJONOMER – 2 I 3 POWIERZCHNIE  80,00
  17.WYPEŁNIENIA ŚWIATŁOUTWARDZALNE HYBRYDY I COMPOMERY – 1 POWIERZCHNIA  100,00

 

18.WYPEŁNIENIA ŚWIATŁOUTWARDZALNE HYBRYDY I COMPOMERY – 2 POWIERZCHNIE120,00
  19.WYPEŁNIENIA ŚWIATŁOUTWARDZALNE HYBRYDY I COMPOMERY ROZLEGŁY – NA TRZECH POWIERZCHNIACH  150,00
  20.WYPEŁNIENIA ŚWIATŁOUTWARDZALNE HYBRYDY I COMPOMERY – NA WIĘCEJ NIŻ TRZECH POWIERZCHNIACH  180,00
21.WYPEŁNIENIA CHEMOUTWARDZALNE – NA JEDNEJ POWIERZCHNI60,00
22.WYPEŁNIENIA CHEMOUTWARDZALNE – NA DWIE POWIERZCHNIE85,00
23.WYPEŁNIENIA CHEMOUTWARDZALNE – NA TRZY POWIERZCHNIE90,00
24.WYPEŁNIENIA CHEMOUTWARDZALNE – NA WIĘCEJ NIŻ TRZY POWIERZCHNIE100,00
25.WYPEŁNIENIA W ZĘBACH MLECZNYCH50,00
26.URAZY KORONY ZĘBOWEJ (W ZALEŻNOŚCI OD KLASY) ZĘBY STAŁE – I KLASA85,00
27.URAZY KORONY ZĘBOWEJ (W ZAL. OD KLASY) ZĘBY STAŁE – II/III KLASA100,00
28.URAZY (W ZALEŻNOŚCI OD KLASY) ZĘBY STAŁE ODBUDOWA KORONY180,00
29.UŻYCIE 1 WKRĘTU DOZĘBINOWEGO25,00
30.LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW30,00
31.SPECJALISTYCZNA KONSULTACJA ENDODONTYCZNA100,00
  32.LECZENIE MIAZGI: ZĘBY STAŁE – EXTIRPACJA MIAZGI I OPRACOWANIE 1 KANAŁU / LECZENIE ENDODONTYCZNE: EKSTRIPACJA MIAZGI I OPRACOWANIE 1 KANAŁU KORZENIA ZĘBA  50,00
  33.LECZENIE MIAZGI: OPATRUNEK W LECZENIU ENDODONTYCZNYM / LECZENIE ENDODONTYCZNE: OPATRUNEK W LECZENIU ENDODONTYCZNYM  50,00
  34.LECZENIE MIAZGI: CZASOWE WYPEŁNIENIE 1 KANAŁU KORZENIA ZĘBA / LECZENIE ENDODONTYCZNE: CZASOWE WYPEŁNIENIE 1 KANAŁU KORZENIA ZĘBA  60,00
  35.LECZENIE MIAZGI: CZASOWE WYPEŁNIENIE – ZA KAŻDY NASTĘPNY KANAŁ / LECZENIE ENDODONTYCZNE: CZASOWE WYPEŁNIENIE ZA KAŻDY NASTĘPNY KANAŁ  25,00
  36.LECZENIE MIAZGI: STAŁE WYPEŁNIENIE JEDNEGO KANAŁU KORZENIA / LECZENIE ENDODONTYCZNE: STAŁE WYPEŁNIENIE 1 KANAŁU KORZENIA ZĘBA  80,00
37.LECZENIE MIAZGI:- ZA KAŻDY NASTĘPNY KANAŁ / LECZENIE ENDODONTYCZNE: STAŁE WYPEŁNIENIE ZA KAŻDY NASTĘPNY KANAŁ35,00

 

38.REENDODONCJA – USUNIĘCIE STAŁEGO WYPEŁNIENIA ORAZ UDROŻNIENIE KANAŁU Z JEGO OPRACOWANIEM100,00
  39.REENDODONCJA – USUNIĘCIE STAŁEGO WYPEŁNIENIA ORAZ UDROŻNIENIE KANAŁU Z JEGO OPRACOWANIEM – ZA KAŻDY NASTĘPNY KANAŁ  50,00
  40.ZĘBY MLECZNE-AMPUTACJA MIAZGI ORAZ WYPEŁNIENIE UBYTKU / AMPUTACJA MIAZGI ZĘBÓW MLECZNYCH WRAZ Z WYPEŁNIENIEM UBYTKU  60,00
  41.AMPUTACJA MORTALNA ORAZ ZABEZPIECZENIE DNA KOMORY PASTĄ AMPUTACYJNĄ / AMPUTACJA MORTALNA MIAZGI ZĘBA MLECZNEGO WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM DNA KOMORY PASTĄ AMPUTACYJNĄ  60,00
  42.DEWITALIZACJA (TREPANACJA KOMORY) (TREPANACJA ORAZ ZAŁOŻENIE ŚRODKA DEWITALIZUJĄCEGO) / DEWITALIZACJA MIAZGI ZĘBA Z ZAOPATRZENIEM UBYTKU OPATRUNKIEM  70,00
  43.TREPANACJA MARTWEGO ZĘBA Z OPRACOWANIEM I ZAOPATRZENIEM UBYTKU OPATRUNKIEM  80,00
44.OPRACOWANIE UBYTKU I ZAŁOŻENIE OPATRUNKU W ZĘBIE STAŁYM50,00
45.OPRACOWANIE UBYTKU I ZAŁOŻENIE OPATRUNKU W ZĘBIE MLECZNYM30,00
46.REKONSTRUKCJA POWIERZCHNI WARGOWEJ 1 ZĘBA120,00
  47.LAKOWANIE ZĘBÓW – ZABEZPIECZENIE PROFILAKTYCZNE BRUZD LAKIEM SZCZELINOWYM  1 ZĄB (PO 7 R. Ż.)  40,00
  48.LAKIEROWANIE ZĘBÓW (1 KWADRANT PO 18 ROKU ŻYCIA LUB NIEUBEZPIECZONYM)  25,00
  49.LAKIEROWANIE ZĘBÓW – 2 ŁUKI ZĘBOWE (CAŁOŚĆ) – PO 18 ROKU ŻYCIA LUB NIEUBEZPIECZONYM  100,00
50.PŁUKANIE KIESZONKI DZIĄSŁOWEJ WRAZ Z APLIKACJĄ LEKU35,00
  51.USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH – DOROŚLI (CAŁKOWITE) / USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH (DOROŚLI) ZA 1 ŁUK ZĘBOWY  50,00
  52.USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH – DOROŚLI (CAŁKOWITE) / USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH (DOROŚLI) ZA 2 ŁUKI ZĘBOWE  100,00
  53.USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH – PO 18 ROKU ŻYCIA LUB NIEUBEZPIECZONYM /USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH (PO 18 ROKU ŻYCIA LUB NIEUBEZPIECZONYM) ZA 1 ŁUK ZĘBOWY  50,00

 

  54.USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH – PO 18 ROKU ŻYCIA LUB NIEUBEZPIECZONYM/ USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH (PO 18 ROKU ŻYCIA LUB NIEUBEZPIECZONYM) ZA 2 ŁUKI ZĘBOWE  100,00
55.POLEROWANIE ZĘBÓW40,00
56.PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA WARGI WRAZ ZE ZNIECZULENIEM I OPATRUNKIEM150,00
57.PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA JĘZYKA WRAZ ZE ZNIECZULENIEM I OPATRUNKIEM150,00
58.USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH I PIASKOWANIE150,00
59.USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH, PIASKOWANIE I LAKIEROWANIE190,00
60.PIASKOWANIE I LAKIEROWANIE110,00
61.PIASKOWANIE70,00
  62.WYCIĘCIE KIESZONKI DZIĄSŁOWEJ (NÓŻ ELEKTRYCZNY) WRAZ ZE ZNIECZULENIEM I OPATRUNKIEM  100,00
63.PŁUKANIE OTWARTEGO ZĘBA MLECZNEGO10,00
64.WYPEŁNIENIE GLASSIONOMEROWE FUJI IX (1 POWIERZCHNIA)95,00
65.WYPEŁNIENIE GLASSIONOMEROWE FUJI IX (2 POWIERZCHNIE)105,00
66.WYPEŁNIENIE GLASSIONOMEROWE FUJI IX (3 POWIERZCHNIE)120,00
67.KOREKTA OBRYŚNIĘTEGO BRZEGU SIECZNEGO PRZEZ SZLIFOWANIE50,00
68.UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW NA TAŚMIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO 1 PUNKT100,00
69.MOST ADHEZYJNY NA TAŚMIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO 1 PUNKT600,00
  70.ZASTOSOWANIE WKŁADU KORONOWO – KORZENIOWEGO Z WŁÓKNA SZKLANEGO – 1 WKŁAD  210,00
  71.ZASTOSOWANIE WKŁADU KORONOWO – KORZENIOWEGO Z WŁÓKNA SZKLANEGO – ZA KAŻDY NASTĘPNY  70,00
  72.ZASTOSOWANIE WKŁADU KORONOWO – KORZENIOWEGO STANDARDOWEGO – 1 WKŁAD  200,00
  73.ZASTOSOWANIE WKŁADU KORONOWO – KORZENIOWEGO STANDARDOWEGO – ZA KAŻDY NASTĘPNY  70,00
  74.KOSMETYCZNA REKONSTRUKCJA KORONY ZĘBA TECHNIKĄ WARSTWOWĄ W NIEWIELKIM ZAKRESIE  180,00

 

75.ROZLEGŁA KOSMETYCZNA REKONSTRUKCJA KORONY Z. TECHNIKĄ WARSTWOWĄ300,00
76.WYBIELANIE POJEDYŃCZEGO ZĘBA METODĄ WEWNĄTRZKOMOROWĄ – 1 SEANS110,00
  77.WIELOETAPOWE WYBIELENIE POJEDYŃCZEGO ZĘBA METODĄ WEWNĄTRZKOMOROWĄ – 1 ETAP  50,00
78.WYDRUK BADANIA TOMOGRAFICZNEGO CBCT (1 STRONA A4)15,00
  PROCEDURY Z ZAKRESU LECZENIA CHORÓB BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ
79.SPECJALISTYCZNE BADANIE LEKARSKIE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE50,00
80.KONSULTACJA200,00
81.LECZENIE CHORÓB BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ – PIERWSZA WIZYTA70,00
82.LECZENIE CHORÓB BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ – KOLEJNE WIZYTY50,00
  PROCEDURY Z ZAKRESU CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
83.KONSULTACJA200,00
84.WYMAZ50,00
  85.POBRANIE WYCINKA DO BADAŃ HISTOPATAOLOGICZNYCH, W TYM BIOPSJI KOŚCI  150,00
86.USUNIĘCIE ZĘBA MLECZNEGO (ZE ZNIECZULENIEM)80,00
87.USUNIĘCIE ZĘBA STAŁEGO JEDNOKORZENIOWEGO120,00
88.USUNIĘCIE ZĘBA WIELOKORZENIOWEGO150,00
89.USUNIĘCIE ZĘBA – Z SEPARACJĄ180,00
90.USUNIĘCIE ZĘBA – Z DŁUTOWANIEM300,00
91.USUNIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO500,00
92.PLASTYKA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO – ZABIEG PROSTY300,00
93.PLASTYKA TKANEK MIĘKKICH JAMY USTNEJ200,00
94.ZAMKNIĘCIA POŁĄCZENIA JAMY USTNEJ Z ZATOKĄ SZCZĘKOWĄ350,00

 

95.RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA500,00
96.RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA ZA NASTĘPNY ZĄB RESEKOWANY200,00
  97.LECZENIE TORBIELI – I ETAP / WYŁUSZCZENIE TORBIELI ZĘBOPOCHODNEJ FENESTRACJA  200,00
98.LECZENIE TORBIELI – II ETAP / WYŁUSZCZENIE TORBIELI ZĘBOPOCHODNEJ450,00
99.WYPŁNIENIE UBYTKU TORBIELI MATERIAŁEM KOŚCIOZASTĘPCZYM200,00
100.SZABLON CHIRURGICZNY2 500,00
101.PODNIESIENIE ZATOKI (LIFTING)3 500,00
  102.USUNIĘCIE GUZKA (BRODAWCZAKA, NADZIĄŚLAKA, MUCOCOELE) WRAZ Z BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM  350,00
  103.USUNIĘCIE KAMIENIA ŚLINOWEGO, MARTWAKA – ZABIEG PROSTY / WYŁUSZCZENIE KAMIENIA Z PRZEWODU ŚLINIANKI  340,00
104.LECZENIE CHORÓB ŚLINIANEK – KAŻDA WIZYTA100,00
  105.NACIĘCIE ROPNIA OD STRONY JAMY USTNEJ / NACIĘCIE ROPNIA – WEWNĄTRZUSTNE  140,00
  106.ZEWNĄTRZUSTNE NACIĘCIE ROPNIA (Z LECZENIEM) / NACIĘCIE ROPNIA – ZEWNĄTRZUSTNE  360,00
107.OPRACOWANIE I SZYCIE RANY ZE ZNIECZULENIEM150,00
  108.REPOZYCJA I UNIERUCHOMIENIE ZWICHNIĘTEGO ZĘBA LUB GRUPY ZĘBÓW LIGATURĄ  400,00
  109.ZDJĘCIE 1 SZYNY NAZĘBNEJ PRZY WYMIANIE, UNIERUCHOMIENIU LUB ZAKOŃCZENIU LECZENIA / ZDJĘCIE SZYNY NAZĘBNEJ PRZY WYMIANIE LUB ZAKOŃCZENIU LECZENIA  100,00
110.REPOZYCJA I UNIERUCHOMIENIE ZWICHNIĘCIA ŻUCHWY240,00
  111.TYMCZASOWE UNIERUCHOMIENIE AMANYCH SZCZĘK / TYMCZASOWE ZAOPATRZENIE AMANEJ SZCZĘKI LUB ŻUCHWY  300,00
112.OPATRUNEK, BLOKADA NERWU50,00
113.ODSŁONIĘCIE ZATRZYMANEGO KŁA / ODSŁONIĘCIE ZATRZYMANEGO ZĘBA300,00
114.UNIERUCHOMIENIE ZŁAMANEJ SZCZĘKI Z ZASTOSOWANIE SZYN RĘCZNIE600,00

 

DOGINANYCH
  115.UNIERUCHOMIENIE AMANEJ SZCZĘKI Z ZASTOSOWANIEM SZYN LABORATORYJNYCH  720,00
116.DODATKOWE WIZYTY KONTROLNE50,00
117.HEMISEKCJA300,00
118.RADEKTOMIA360,00
  119.AUGMENTACJA KOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO – 1 FIOLKA  1 000,00
  120.AUGMENTACJA KOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO – 2 FIOLKI  1 300,00
  121.AUGMENTACJA KOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO Z MEMBRANĄ  2 500,00
122.HYPOMOCHLION190,00
  123.WYKONANIE ZATYKADŁA (OBTURATORA) PRZY LECZENIU TORBIELI SZCZĘKI  200,00
124.WYKONANIE ZATYKADŁA (OBTURATORA) Z ELEMENTEM UTRZYMUJĄCYMI240,00
  125.ZABIEG PLASTYKI WYROSTKA ZĘBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM STEROWANEJ REGENERACJI KOŚCI – DOTYCZY 1 ZĘBA  1 400,00
126.ZABIEG PLASTYKI WYROSTKA ZĘBOWEGO – ZABIEG OŻONY700,00
127.USUNIĘCIE TORBIELI KOŚCI Z WYPEŁNIENIEM UBYTKU BIOMATERIAŁEM2 400,00
  128.USUNIĘCIE ROZLEGŁEJ TORBIELI KOŚCI Z WYPEŁNIENIEM UBYTKU BIOMATERIAŁEM  1 500,00
129.TRANSFIKSACJA1 000,00
130.WSZCZEP JEDNOETAPOWY OSTEOPLANT1 800,00
131.WSZCZEP DWUETAPOWY OSTEOPLANT2 000,00
132.REPLANTACJA / REIMPLANTACJA800,00
  133.POWTÓRNE WPROWADZENIE WSZCZEPU W PRZYPADKU BRAKU OSTEOINTEGRACJI  1 200,00

 

PROCEDURY Z ZAKRESU CHIRURGII PRZYZĘBIA
134.KONSULTACJA PERIODONTOLOGICZNA100,00
135.KONSULTACJA200,00
136.BADANIE KONTROLNE – PERIODONTOLOGIA50,00
137.KOREKTA POWIERZCHNI OKLUZYJNO-ARTYKULACYJNEJ120,00
138.SKALING PODDZIĄSŁOWY ORAZ ROOT PLANNING180,00
139.KIRETAŻ ZAMKNIĘTY 1/4 ŁUKU ZĘBOWEGO200,00
140.KIRETAŻ OTWARTY 1-4 ŁUKU ZĘBOWEGOB / KIRETAŻ OTWARTY 1/4 ŁUKU ZĘBOWEGO400,00
141.GIGNIWOPLASTYKA POJEDYŃCZA80,00
142.GINGIWOPLASTYKA PRZY WIELU ZĘBACH350,00
143.KLINICZNE WYDŁUŻENIE KORONY ZĘBA400,00
144.ZABIEG PŁATOWY480,00
  145.PLASTYKA WĘDZIDEŁKA (WARGI, POLICZKA LUB JĘZYKA) / PLASTYKA WĘDZIDEŁKA WARGI I FAŁDÓW ŚLUZÓWKOWYCH PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ I POLICZKA  200,00
146.POSZERZENIE STREFY DZIĄSŁA WŁAŚCIWEGO480,00
147.PLASTYKA Z WYKORZYSTANIEM WOLNEGO PŁATA ŚLUZÓWKOWEGO800,00
148.UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW LIGATURĄ DRUCIANĄ – 3 PUNKTY100,00
  149.UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW NA TAŚMIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO – 1 PUNKT  100,00
150.UNIERUCHOMIENIE ZEBÓW SZYNĄ WEWNĄTRZZĘBOWĄ – 1 PUNKT100,00
151.ZABIEG REGENERACYJNY WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO1 800,00
152.ZABIEG POKRYCIA RECESJI METODĄ TARNOWA300,00
153.ZABIEG POKRYCIA RECESJI METODA MARGRAFFA600,00

 

154.ZABIEG POKRYCIA RECESJI METODĄ MILLERA480,00
155.ZABIEG POKRYCIA RECESJI METODĄ ZUCCELLI700,00
156.ZABIEG POKRYCIA RECESJI – DOKORONOWE PRZESUNIĘCIE PŁATA480,00
157.ZABIEG IRYGACJI KIESZONEK PRZYZĘBNYCH50,00
158.PLASTYKA GUZA SZCZĘKI600,00
  159.KOREKTA DZIĄSEŁ – GINGIWEKTOMIA (1 ZĄB) W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM  60,00
  160.USZEREGOWANIE ZĘBÓW W CHOROBACH PRZYZĘBIA – APARAT STAŁY Z ZAMKIEM METALOWYM  900,00
  161.USZEREGOWANIE ZĘBÓW W CHOROBACH PRZYZĘBIA – APARAT STAŁY Z ZAMKIEM ESTETYCZNYM  1 100,00
  162.KORONA METALOWO – CERAMICZNA PODNOSZĄCA ZWARCIE W CHOROBACH PRZYZĘBIA  540,00
163.SZYNA ZWARCIOWA300,00
164.KONSULTACJA200,00
165.PROTEZA CAŁKOWITA STANDARD900,00
166.PROTEZA CAŁKOWITA Z ZĘBAMI IVOCLAR1 200,00
167.PROTEZA CAŁKOWITA Z LANĄ PŁYTĄ1 000,00
168.PROTEZA CAŁKOWITA Z ZĘBAMI ANTARIS1 300,00
169.NAPRAWA PROTEZY – AMANIE100,00
170.NAPRAWA PROTEZY – DOSTAWIENIE ZĘBA100,00
171.NAPRAWA PROTEZY – DOSTAWIANIE KLAMRY100,00
172.PODŚCIELENIE PROTEZY CZĘŚCIOWEJ190,00
173.PODŚCIELENIE PROTEZY CZĘŚCIOWEJ MIĘKKIM TWORZYWEM240,00
174.PODŚCIELENIE PROTEZY CZĘŚCIOWEJ MATERIAŁAMI W JAMIE USTNEJ140,00

 

175.PODŚCIELENIE PROTEZY CAŁKOWITEJ210,00
176.PODŚCIELENIE PROTEZY CAŁKOWITEJ MIĘKKIM TWORZYWEM260,00
177.PODŚCIELENIE PROTEZY CAŁKOWITEJ MATERIAŁAMI W JAMIE USTNEJ140,00
178.LICÓWKA W MOŚCIE (NOWA)130,00
179.DOKLEJANIE LICÓWKI120,00
180.KORONA PORCELANOWA NA ZŁOCIE650,00 + cena złota
181.KORONA PORCELANOWA (METALOWO-CERAMICZNA) – STANDARD600,00
182.KORONA PORCELANOWA (METALOWO-CERAMICZNA) – ADVANCED700,00
183.KORONA CYRKONOWO-CERAMICZNA1 400,00
  184.WKŁAD KORZENIOWO – KORONOWY LANY METODĄ BEZPOŚREDNIĄ POJEDYŃCZY  300,00
185.WKŁAD KORZENIOWO – KORONOWY STANDARDOWY200,00
  186.WKŁAD KORZENIOWO-KORONOWY LANY METODĄ BEZPOŚREDNIĄ DZIELONY  350,00
187.KORONA METALOWA PEŁNA310,00
188.KORONA LICOWANA AKRYLANEM LUB ELEMENT MOSTU360,00
189.KORONA TELESKOPOWA METAL – METAL1 000,00
190.KORONA AKRYLOWA240,00
191.PROTEZA SZKIELETOWA STANDARD1 200,00
192.PROTEZA SZKIELETOWA ACETALOWA1 500,00
193.PROTEZA SZKIELETOWA TERMOSENS ANTYALERGICZNA1 600,00
194.SZYNOPROTEZA1 400,00
195.SZYNOWANIE (SREBROPALLAD)240,00
196.ŁUK DOGINANY130,00
197.DODATKOWY ELEMENT W PROTEZIE (KLAMRA, TRZPIEŃ OPOROWY)40,00
198.PROTEZA JEDNOZĘBNA210,00

 

  199.PROTEZA CZĘŚCIOWA NAKŁADKOWA CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA + DWIE WIZYTY  550,00
200.PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA 1-4 (ZĘBY) STANDARD390,00
201.PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA 5-8 (ZĘBY) STANDARD480,00
202.PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA POWYŻEJ 8 ZĘBÓW STANDARD700,00
203.PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA 1-4 (ZĘBY) IVOCLAR420,00
204.PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA 5-8 ZĘBÓW – IVOCLAR720,00
205.PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA POWYŻEJ 8 ZĘBÓW IVOCLAR750,00
206.PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA 1-4 (ZĘBY ANTARIS)500,00
207.PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA 5-8 (ZĘBYANTARIS)550,00
208.PROTEZA CZĘŚCIOWA  OSIADAJĄCA POW. 8 ZĘBÓW – ANTARIS750,00
209.SELEKTYWNE SZLIFOWANIE (JEDNEJ STREFY)100,00
  210.OSADZENIE MOSTU DWUPUNKTOWEGO + 10,00 OD KAŻDEGO DODATKOWEGO  80,00
211.OCZYSZCZANIE KORONY I OSADZENIE50,00
212.ZDJĘCIE KORONY AKRYLOWEJ35,00
213.ZDJĘCIE KORONY METALOWEJ55,00
214.ZDJĘCIE MOSTU (1 PUNKT DO PRZECIĘCIA)55,00
215.KORONA TYMCZASOWA110,00
216.KORONA TYMCZASOWA WYK. METODĄ BEZPOŚREDNIĄ70,00
217.MOST PORCELANOWY ADHEZYJNY700,00
218.PROTEZA PORESEKCYJNA900,00
219.ZATRZASKI LUB ZASUWY REIHN 83240,00
220.ZATRZASK ASC350,00
221.ZATRZASK CEKA420,00

 

222.ZASUWA 1 SZTUKA450,00
223.PRZĘSŁO DOLDERA170,00
224.SIATKA WZMACNIAJĄCA120,00
225.MIOARTROPATIE (SZYNA ZWARCIOWA) CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA300,00
226.LICÓWKA PORCELANOWA1 000,00
227.KORONA PEŁNOCERAMICZNA1 100,00
228.WKŁAD KORONOWY PEŁNOCERAMICZNY900,00
229.KLAMRA ACETALOWA 1 SZTUKA300,00
230.KLAMRA ACETALOWA 2 SZTUKI (KOMPLET)400,00
230aBEZBARWNE PODNIEBIENIE120,00
  USŁUGI Z ZAKRESU IMPLANTOPROTETYKI
231.KONSULTACJA IMPLANTOPROTETYCZNA100,00
232.KONSULTACJA200,00
233.IMPLANTOKORONA W SYSTEMIE OSTEOPLANT HEX – FILAR PROSTY1 200,00
234.IMPLANTOKORONA W SYSTEMIE OSTEOPLANT HEX – FILAR SKOŚNY1 300,00
  235.IMPLANTOKORONA CYRKONOWO-CERAMICZNA W SYSTEMIE OSTEOPLANT HEX – ŁĄCZNIK METALOWY  1 500,00
  236.IMPLANTOKORONA CYRKONOWO-CERAMICZNA W SYSTEMIE OSTEOPLANT HEX – ŁĄCZNIK CYRKONOWY  2 500,00
237.MODELE GIPSOWE Z REJESTRACJĄ ZWARCIA50,00
238.SZYNA RADIOLOGICZNA / CHIRURGICZNA150,00
239.WAX UP UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNEGO150,00
240.TYMCZASOWA PROTEZA STAŁA (1PUNKT)200,00
241.TYMCZASOWA PROTEZA RUCHOMA CZĘŚCIOWA400,00
242.TYMCZASOWA PROTEZA RUCHOMA CAŁKOWITA600,00

 

243.PODŚCIELENIE PROTEZY WŁASNEJ TISSUE CONDITIONERS100,00
244.PRZEKONSTRUOWANIE PROTEZY WŁASNEJ300,00
245.LASEROTERAPIA TKANEK MIĘKKICH PODŁOŻA PROTETYCZNEGO (1PUNKT)100,00
246.REJESTRACJA RELACJI SZCZĘK Z TRANSFEREM DO ARTYKULATORA300,00
247.PARAOKLUZALNE POMIARY ARTYKULOMETRYCZNE500,00
248.DODATKOWE WZMOCNIENIE PROTEZY AKRYLOWEJ200,00
249.WYMIANA ELEMENTÓW RETENCYJNYCH W PROTEZIE – 1 ELEMENT200,00
  250.PROTEZA OVERDENTURE Z PODWÓJNYM PRECYZYJNYM ELEMENTEM RETENCYJNYM  2 500,00
  251.OVERDENTURE Z ELEMENTEM RETENCYJNYM NA 2 IMPLANTACH OSTEOPLANT – KULKA  3 000,00
252.OVERDENTURE Z ELEMENTEM RETENCYJNYM NA 4 IMPLANTACH OSTEOPLANT – BELKA4 000,00
253.OVERDENTURE Z ELEMENTEM RETENCYJNYM NA 4 IMPLANTACH OSTEOPLANT ORAZ DODATKOWE ELEMENTY RETENCYJNE5 000,00
  254.UZUPEŁNIENIE CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE ŁUKU PRZECIWSTAWNEGO DO PROTEZY OVERDENTURE  900,00
  255.BADANIE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE Z WYJAŚNIENIEM POSTĘPÓW LECZENIA  90,00
256.KONSULTACJA200,00
257.MODELE DIAGNOSTYCZNE50,00
  258.WYRÓWNANIE ZWARCIA SELEK. METODĄ SZLIFOWANIA ZĘBÓW- JEDNOCZASOWE  100,00
  259.WYRÓWNANIE ZWARCIA SELEK. METODĄ SZLIFOWANIA ZĘBÓW- WIELOETAPOWE  100,00
260.WYRÓWNANIE ZWARCIA W SZYNIE50,00
  261.CZĘŚCIOWA KOREKTA SZYNY ZWARCIOWEJ TWORZYWEM SZYBKOPOLIMERYZUJĄCYM  60,00

 

  262.CZĘŚĆ NAGRYZOWA AKRYLANOWA MODELOWANA PRZEZ LEKARZA – ODBARCZENIE STAWU SKRONIOWO – ŻUCHWOWEGO  190,00
  263.KAŻDE POGRUBIENIE PŁYTKI PODJĘZYKOWEJ  45,00
264.PŁYTKA PODJĘZYKOWA – RELAKSACYJNA250,00
  265.SKIEROWANIE NA RTG STAWU SKRONIOWO – ŻUCHWOWEGO Z WYKONANIEM WSKAŹNIKA  25,00
  266.SKIEROWANIE NA BADANIE SSŻ METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO Z WYKONANIEM WSKAŹNIKA  35,00
267.SKIEROWANIE NA BADANIA DODATKOWE LUB KONSULTACJE25,00
268.ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA50,00
269.BADANIE KONTROLNE50,00
270.TRZPIEŃ30,00
271.PŁYTKA PODJĘZYKJOWA RELAKSACYJNA Z CZĘŚCIĄ NAGRYZOWĄ550,00
272.MODEL DIAGNOSTYCZNY (SZCZĘKA)40,00
273.MODEL DIAGNOSTYCZNY KOMPLET (SZCZĘKA + ŻUCHWA)80,00
274.KOPIA MODELU25,00
275.KONSULTACJA – BADANIE WSTĘPNE WRAZ Z PORADĄ80,00
276.KONSULTACJA200,00
277.ANALIZA CEFALOMETRYCZNA Z OPISEM150,00
  278.ANALIZA CEFALOMETRYCZNA Z USTALENIEM PLANU LECZENIA (PO DOSTARCZENIU MODELI)  350,00
279.FOTOGRAFIA (PROFIL I EN FACE) Z OCENĄ KAŻDEGO ZDJĘCIA40,00
280.WYKONANIE ZGRYZU KONSTRUKCYJNEGO50,00
281.KOREKCYJNE SZLIFOWANIE ZĘBÓW90,00
282.ŚRODKI DO USUNIĘCIA SZKODLIWYCH PRZYZWYCZAJEŃ I DYSFUNKCJI30,00

 

  283.STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY GRUBOŁUKOWY – ŁUK PODNIEBIENNY / STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY GRUBOŁUKOWY NA JEDEN ŁUK ZĘBOWY – ŁUK PODNIEBIENNY  450,00
  284.EKSPANDER NPE / STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY GRUBOŁUKOWY NA JEDEN ŁUK ZĘBOWY – EKSPANDER NPE  550,00
ROTATOR NPR / STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY GRUBOŁUKOWY NA JEDEN ŁUK ZĘBOWY – ROTATOR NPR500,00
  285.STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY CIENKOŁUKOWY NA JEDEN ŁUK ZĘBOWY – ZAMKI METALOWE  1 800,00
286.
  287.STAŁY APARAT ORTODON. ESTETYCZNY NA 1 ŁUK ZĘBOWY KOMPOZYTOWY/STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY ESTETYCZNY NA JEDEN ŁUK ZĘBOWY – ZAMKI KOMPOZYTOWE  2 000,00
  288.STAŁY APARAT ORTODON. ESTETYCZNY NA 1 ŁUK ZĘBOWY CERAMICZNY /STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY ESTETYCZNY NA JEDEN ŁUK ZĘBOWY – ZAMKI CERAMICZNE  2 600,00
  289.STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY ESTETYCZNY NA JEDEN ŁUK ZĘBOWY – ZAMKI SZAFIROWE  3 400,00
290.WIZYTA KONTROLNA W PRZEBIEGU LECZENIA APARATEM STAŁYM80,00
291.KOREKTA APARATU STAŁEGO ZA 1 ŁUK ZĘBOWY/MAŁY PLAN LECZENIA150,00
292.LECZENIE APARATEM STAŁYM – DOKLEJENIE ZAMKA80,00
293.LECZENIE APARATEM STAŁYM – DOKLEJENIE RURKI100,00
294.LECZENIE APARATEM STAŁYM – DOKLEJENIE GUZICZKA80,00
295.ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO Z OCZYSZCZENIEM (JEDEN ŁUK ZĘBOWY)150,00
296.APARAT HYRAX CEMENTOWANY NA AKRYLU950,00
297.APARAT HYRAX CEMENTOWANY NA PIERŚCIENIACH1 100,00
298.APARAT HAAS’A CEMENTOWANY NA AKRYLU700,00
299.APARAT HAAS’A CEMENTOWANY NA PIERŚCIENIACH800,00
300.APARAT STAŁY ODCINKOWY NA 2 ZĘBY300,00
301.APARAT STAŁY ODCINKOWY NA 3 ZĘBY600,00

 

302.APARAT STAŁY ODCINKOWY NA 6 ZĘBÓW900,00
303.POZYCJONER (RETAINER)200,00
  304.POZYCJONER AKRYLOWY (NP. PŁYTA HAWLEYA, APARAT VAN DER LINDENA) / POZYCJONER (RETAINER) AKRYLOWY  380,00
  305.RETENCJA ŁUKIEM PŁASKIM METALOWYM – POZYCJONER STAŁY NA 6 ZĘBÓW  350,00
  306.RETENCJA ŁUKIEM PŁASKIM METALOWYM – POZYCJONER STAŁY NA 8 ZĘBÓW  450,00
307.RETANCJA STAŁA ESTETYCZNA ZA 1 PUNKT STYCZNY – WŁÓKNO SZKLANE100,00
  308.APARAT ORTODONTYCZNY RUCHOMY JEDNOSZCZĘKOWY (PŁYTKA SCHWARZA) ZE ŚRUBĄ STANDARDOWĄ  650,00
  309.APARAT ORTODONTYCZNY RUCHOMY JEDNOSZCZĘKOWY (PŁYTKA SCHWARZA) ZE ŚRUBĄ 3-KIERUNKOWĄ  780,00
310.APARAT ORTODONTYCZNY RUCHOMY – TWIN BLOCK1 100,00
  311.APARAT ORTODONTYCZNY RUCHOMY OBUSZCZĘKOWY – AKT.OTWARTY, AKT. METZEIDER, BLOK./APARAT ORTODONTYCZNY RUCHOMY DWUSZCZĘKOWY – BLOKOWY  700,00
  312.APARAT ORTODONTYCZNY RUCHOMY PONADSTANDARDOWY – BIMLER, FRANKL, STOCKF., WUNDER  950,00
  313.WIZYTA KONTROLNA W PRZEBIEGU LECZENIA APARATEM RUCHOMYM JEDNOSZCZĘKOWYM  60,00
  314.WIZYTA KONTROLNA W PRZEBIEGU LECZENIA APARATEM RUCHOMYM DWUSZCZĘKOWYM  80,00
315.NAPRAWA APARATU RUCHOMEGO110,00
316.LECZENIE Z WYKORZYSTANIEM MINIIMPLANTÓW ORTODONTYCZNYCH500,00
317.APARAT MIOFUNKCYJNY- TRAINER500,00
318.ŁUK TWARZOWY – WYCIĄG ZEWNĄTRZUSTNY150,00
  319.OPASKA KARKOWA DO WYCIĄGU ZEWNĄTRZUSTNEGO – WYCIĄG KARKOWY  150,00
320.CZEPIEC DO WYCIĄGU ZEWNĄTRZUSTNEGO – WYCIĄG CZASZKOWY150,00
321.PROCA BRÓDKOWA (CZEPIEC+KAPA)200,00

 

322.MASKA TWARZOWA400,00
  323.PÓŁKORONA METALOWO – CERAMICZNA PODNOSZĄCA ZWARCIE PO LECZENIU ORTODONTYCZNYM  360,00
324.KONSULTACJA DOTYCZĄCA MINIPLANTÓW100,00
325.WYKRĘCENIE MINIPLANTU – 1 SZTUKA80,00
326.KONTROLA GOJENIA MINIPLANTU/WIZYTA KONTROLNA80,00
327.SZABLON CHIRURGICZNY DO MINIPLANTU400,00
328.ZNIECZULENIE NASIĘKOWE25,00
329.LECZENIE ORTODONTYCZNE ZA POMOCĄ SYSTEMU CLEAR ALIGNER600,00
330.WYCISK GÓRA/DÓŁ + SET UP350,00
331.PLAN LECZENIA W SYSTEMIE CA200,00
332.KOMPLET 3 PŁYTEK SYSTEMU CA NA 1 ŁUK ZĘBOWY650,00
331.WIZYTA KONTROLNA (SYSTEM CA)50,00
332.RETAINER CA300,00
  333.RTG-1XPANTOMOGRAFICZNE, RTG STAWÓW SKRONIOWO – ŻUCHWOWYCH  50,00
334.RTG-1X TELERADIOGRAM45,00
335.RTG – 1X ZĘBOWE15,00
336.RTG 1X ZGRYZOWE30,00
337.RTG – SKRZYDŁOWO – ZGRYZOWE25,00
338.RTG – DIGORA ZĘBOWA15,00
339.TOMOGRAFIA CBCT – ŁUK ZĘBOWY200,00
340.TOMOGRAFIA CBCT – TWARZOCZASZKA400,00

 

  USŁUGI Z ZAKRESU LECZENIA ENDODONTYCZNEGO POD MIKROSKOPEM ZABIEGOWYM
341.KONSULTACJA200,00
  342.JEDNOWIZYTOWE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA JEDNOKANAŁOWEGO (CROWN-DAWN)  400,00
  343.JEDNOWIZYTOWE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA DWUKANAŁOWEGO (CROWN-DAWN)  600,00
  344.JEDNOWIZYTOWE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA TRZYKANAŁOWEGO (CROWN-DAWN)  800,00
  345.JEDNOWIZYTOWE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA CZTEROKANAŁOWEGO (CROWN-DAWN)  900,00
  346.LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA JEDNOKANAŁOWEGO – I WIZYTA (WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE)  250,00
  347.LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA DWUKANAŁOWEGO – I WIZYTA (WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE)  350,00
  348.LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA 3 – 4-KANAŁOWEGO – I WIZYTA (WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE)  450,00
349.LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA JEDNOKANAŁOWEGO – II WIZYTA300,00
350.LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA DWUKANAŁOWEGO – 2 WIZYTY300,00
351.LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA 3 – 4-KANAŁOWEGO – 2 WIZYTY400,00
  352.POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA JEDNOKANAŁOWEGO – I WIZYTA (WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE)  350,00
  353.POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA DWUKANAŁOWEGO – I WIZYTA (WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE)  450,00
  354.POWTÓRNR LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA 3 – 4-KAN. – I WIZYTA (WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE)  550,00
  355.POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA JEDNOKANAŁOWEGO – 2 WIZYTY  200,00
  356.POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA DWUKANAŁOWEGO – 2 WIZYTY  300,00
357.POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA 3 – 4-KANAŁOWEGO – 2400,00

 

WIZYTY
  358.UDROŻNIENIE I OPRACOWANIE ZAKRZYWIONEGO LUB ZOBLITEROWANEGO KANAŁU  200,00
359.USUNIĘCIE AMANEGO INSTRUMENTU (BEZ UŻYCIA MIKROSKOPU)200,00
360.USUNIĘCIE WKŁADU KORONOWO-KORZENIOWEGO200,00
361.ZAOPATRZENIE PERFORACJI KOMOROWEJ MATERIAŁEM MTA200,00
362.ZAOPATRZENIE PERFORACJI KORZENIOWEJ MATERIAŁEM MTA250,00
  363.KONSULTACJA ENDODONTYCZNA Z REWIZJĄ KLINICZNĄ POD MIKROSKOPEM ZABIEGOWYM  100,00
364.WYBIELANIE GABINETOWE1 000,00
  ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LASEROWEJ
365.KONSULTACJA200,00
366.LECZENIE UBYTKU PRÓCH. W TECHNICE LASEROWEJ Z WYPEŁNIENIEM180,00
367.LECZENIE ROZLEGŁEGO UBYTKU W TECHNICE LASER. Z WYPEŁNIENIEM240,00
368.LECZENIE UBYTKÓW PRZYSZYJKOWYCH W TECHNICE LASEROWEJ – 1 ZĄB150,00
369.LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI W TECHNICE LASEROWEJ – 1 ZĄB60,00
  370.LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI W TECHNICE LASEROWEJ (CAŁA JAMA USTNA)  180,00
371.LAKOWANIE BRUZD W TECHNICE LASEROWEJ – 1 ZĄB70,00
372.TREPANACJA KOMORY W TECHNICE LASEROWEJ – 1 ZĄB95,00
373.NACIĘCIE ROPNIA W TECHNICE LASEROWEJ60,00
374.LECZENIE ZMIAN NA BŁONIE ŚLUZOWEJ W TECHNICE LASEROWEJ60,00
375.USUNIĘCIE OGÓW PODDZIĄSŁOWYCH W TECHNICE LASEROWEJ -1 ŁUK140,00
376.GINGIWOPLASTYKA W TECHNICE LASEROWEJ390,00
377.GINGIWOOSTEOPLASTYKA W TECHNICE LASEROWEJ430,00
378.PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA WARGI W TECHNICE LASEROWEJ300,00

 

379.PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA JĘZYKA W TECHNICE LASEROWEJ300,00
380.PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA POLICZKA W TECHNICE LASEROWEJ300,00
381.PLASTYKA PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ METODĄ CLARKA, KAZANJANA430,00
  382.PLASTYKA PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ METODĄ NABERSA W TECHNICE LASEROWEJ  570,00
383.PLASTYKA PRZEDSINKA JAMY USTNEJ METODĄ PRZESZCZEPU570,00
  384.PLASTYKA TKANEK MIĘKKICH JAMY USTNEJ W TECHNICE LASEROWEJ – ZABIEG PROSTY  170,00
  385.PLASTYKA TKANEK MIĘKKICH JAMY USTNEJ W TECHNICE LASEROWEJ – ZABIEG OŻONY  310,00
  386.DEZYNFEKCJA KANAŁÓW KORZENIOWYCH W TECHNICE LASEROWEJ – 1 ZĄB  95,00
387.LECZENIE PERIIMPLANTITIS W TECHNICE LASEROWEJ240,00
  388.ODSŁONIĘCIE KORONY KLINICZNEJ, PROSTE WYCIĘCIE DZIĄSŁA W TECHNICE LASEROWEJ  210,00
  389.WYBIELANIE ZĘBÓW LASEROWE (3 WIZYTY)1500,00
  390.WYBIELANIE ZĘBÓW LASEROWE – KOLEJNA WIZYTA (W TRUDNYCH PRZYPADKACH KLINICZNYCH)300,00
  PROCEDURY Z ZAKRESU FIZJOTERAPII
391.KONSULTACJA W PORADNI FIZJOTERAPII50,00
392.KONSULTACJA200,00
  393.DIAGNOSTYKA – ANALIZA FUNKCJONALNA UKŁADU RUCHOWEGO NARZĄDU ŻUCIA  90,00
394.TERAPIA MANUALNA MIĘŚNI GŁOWY, SZYI I KARKU70,00
  395.TERAPIA MANUALNA W ZAKRESIE LECZENIA UKŁADU RUCHOWEGO NARZĄDU ŻUCIA  100,00
396.NAUKA AUTOTERAPII W ZAKRESIE LECZENIA UKŁADU RUCHOWEGO50,00

 

NARZĄDU ŻUCIA
397.MAGNETOTERAPIA – 1 ZABIEG15,00
398.LASEROTERAPIA PUNKTOWA – 1 ZABIEG20,00
499.DIADYNAMIKA – 1 ZABIEG15,00
400.ELEKTROSTYMULACJA – 1 ZABIEG15,00
401.JONOFOREZA – 1 ZABIEG15,00
402.PRĄDY INTERFERENCYJNE – 1 ZABIEG15,00
403.GALWANIZACJA – 1 ZABIEG15,00
404.TENS – PRZEZSKÓRNA ELEKTRYCZNA STYMULACJA NERWÓW15,00
405.ULTRADŹWIĘKI – 1 ZABIEG20,00
406.ŚWIATŁOLECZNICTWO (LAMPA HYDROSUN STATIV) – 1 ZABIEG20,00
407.ŚWIATŁOLECZNICTWO (LAMPA BIOPTRON) – 1 ZABIEG20,00
408.KINESIO TAPING MEDYCZNY (PLASTROWANIE)15,00
409.KRIOTERAPIA MIEJSCOWA – INSTRUKTAŻ10,00
410.PAKIET LECZNICZY DUŻY600,00
411.PAKIET LECZNICZY MAŁY300,00
412.MASAŻ SUCHY CAŁEGO CIAŁA – 1 ZABIEG70,00
413.MASAŻ SUCHY JEDNEGO ODCINKA CIAŁA – 1 ZABIEG30,00
414.MASAŻ SUCHY GRZBIETU – 1 ZABIEG35,00
415.MASAŻ SUCHY KOŃCZYNY – 1 ZABIEG15,00
416.MASAŻ LIMFATYCZNY – 1 ZABIEG50,00
417.MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY – 1 ZABIEG70,00
418.INSTRUKTAŻ REHABILITACYJNY35,00
419.NAUKA CHODZENIA40,00

 

420.MASAŻ TWARZY30,00
421.ĆWICZENIA INDYWIDUALNE Z TERAPEUTĄ25,00
422.EMG BIOFEEDBACK (ELEKTROMIOGRAFIA)15,00
  USŁUGI Z ZAKRESU ESTETYKI TWARZY
423.KONSULTACJA Z ZAKRESU ESTETYKI TWARZY150,00
424.KONSULTACJA DERMATOLOGICZNA150,00
425.ZABIEGI PRZY UŻYCIU TOKSYNY BOTULINOWEJ
426.JEDNA OKOLICA (CZOŁO LUB GŁADZIZNA LUB OKOLICA OKA)600,00
427.DWIE OKOLICE1000,00
428.TRZY OKOLICE1200,00 ZL
429.TERAPIA HIPERAKTYWNEGO MIĘŚNIA BRÓDKOWEGO400,00
430.TERAPIA HIPERAKTYWNYCH MIĘŚNI ŻWACZY (BRUKSIZM)800,00
431.KOREKTA UŚMIECHU DZIĄSŁOWEGO300,00 ZL
432.KOREKTA ZMARSZCZEK WARGI GÓRNEJ300,00
433.KOREKTA ZMARSZCZEK NOSA300,00
434.ZABIEGI PRZY UŻYCIU KWASU HIALURONOWEGO
  435.MAŁA KOREKTA KSZTAŁTU I/LUB OBJĘTOŚCI UST (0.55 ML) + ZNIECZULENIE  1150,00
436.DUŻA KOREKTA KSZTAŁTU I/LUB OBJĘTOŚCI UST (1.1 ML) + ZNIECZULENIE1500,00
  437.KOREKTA FAŁDÓW NOSOWO-WARGOWYCH LUB WARGOWO- BRÓDKOWYCH  1000,00
438.WOLUMETRIA POLICZKA (1.0 ML)1300,00
439.WOLUMETRIA POLICZKA (2.0 ML)2400,00
440.WYPEŁNIENIE POJEDYNCZEJ BRUZDY – ZMARSZCZKI (0.55 ML)800,00
441.KOREKTA OKOLICY PODOCZODOŁOWEJ1500,00

 

442.KOREKTA KSZTAŁTU NOSA1000,00
443.KOREKTA OWALU TWARZY – NICI HIALURONOWE2400,00
444.MAŁY ZABIEG PRZY UŻYCIU OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO (TWARZ)1000,00
  445.DUŻY ZABIEG PRZY UŻYCIU OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO (TWARZ + SZYJA)  1300,00
446.MEZOTERAPIA TWARZY – MEZOLIFT700
447.MEZOTERAPIA TWARZY (5 ZABIEGÓW)2500,00
448.TERAPIA NADPOTLIWOŚCI PACH TOKSYNĄ BOTULINOWĄ1800,00
  449.  PROCEDURY Z ZAKRESU STOMATOLOGII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
450.KORONA STALOWA200
  451.ODBUDOWA ZĘBÓW Z UŻYCIEM KORON CELULOIDOWYCH PIERWSZY ZĄB  150
  452.ODBUDOWA ZĘBÓW Z UŻYCIEM KORON CELULOIDOWYCH KOLEJNY  ZĄB  100
  453.LAKIEROWANIE ZĘBÓW MLECZNYCH  80
  454.LAKOWANIE ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH DRUGICH TRZONOWYCH ORAZ PIERWSZYCH TRZONOWYCH POWYŻEJ 7 R.Ż.  70
  455.WYPEŁNIE KOMPOMEROWE (KOLOROWE), KOMPOZYTOWE W ZĘBACH MLECZNYCH  80
  456.APARATY DO REEDUKACJI – PŁYTKA PRZEDSIONKOWA  SILIKONOWA  200
  457.APARATY DO REEDUKACJI – TRAINER  500
  458.PROTEZY   DZIECIĘCE/UTRZYMYWACZ  PRZESTRZENI-PŁYTKA  350
  459.UTRZYMYWACZ PRZESTRZENI (PIERŚCIEŃ ŁUK)  350
  460.LECZENIE ZĘBÓW Z NIEZAKOŃCZONYM ROZWOJEM Z ZASTOSOWANIEM MATATERIAŁU   MTA – JEDEN KANAŁ)  180

 

  461.SZYNOWANIE ZĘBÓW Z ZASTOSOWANIEM WŁÓKNA SZKLANEGO I KOMPOZYTU  250
  462.ODBUDOWA ZĘBA PO URAZIE Z ZASTOSOWANIEM WŁÓKNA SZKLANEGO I KOMPOZYTU  250
  463.ODBUDOWA ESTETYCZNA ZĘBA PO URAZIE W HIPOPLAZJI SZKLIWA (KORONA CERAMICZNA)  500
  464.SEDACJA WZIEWNA  75
465.INDYWIDUANA MASECZKA DO SEDACJI25

 

Cennik Usług Stomatologicznych-Dentystycznych-Przykład
5 (100%) 4 głosy