Cennik Usług Stomatologicznych-Dentystycznych-Przykład


 

CENNIK USŁUG DENTYSTYCZNYCH – NAJLEPSZY PRZYKŁAD DLA PORÓWNANIA

  NAZWA USŁUGI   CENA w PLN
1. BADANIE LEKARSKIE STOMATOLOGICZNE 50,00
2. KONSULTACJA 0-200,00
  3. KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA PRZED LECZENIEM ENDODONTYCZNYM Z UŻYCIEM MIKROSKOPU   150,00
4. PORADA LEKARSKA Z INSTRUKTAŻEM HIGIENY JAMY USTNEJ 80,00
5. BADANIE KONTROLNE/PORADA 50,00
6. WYDANIE ORZECZENIA LEKARSKIEGO, ZAŚWIADCZENIA NA ŻYCZENIE PACJENTA 50,00
7. WIZYTA BEZ EFEKTU (BRAK POROZUMIENIA MIĘDZY LEKARZEM A DZIECKIEM) 25,00
8. ZNIECZULENIE POWIERZCHNIOWE 12,00
9. ZNIECZULENIE NASIĘKOWE 25,00
10. ZNIECZULENIE PRZEWODOWE 35,00
11. BADANIE ŻYWOTNOŚCI ZĘBA 10,00
12. LECZENIE PRÓCHNICY – POKRYCIE BEZPOŚREDNIE 25,00
  13. LECZENIE PRÓCHNICY-WYPEŁNIENIE CZASOWE (POKRYCIE POŚREDNIE I BEZPOŚREDNIE)   35,00
  14. LECZENIE PRÓCHNICY-PRÓCHNICA KWITNĄCA-IMPREGNACJA (ZA KAŻDĄ WIZYTĘ)   20,00
  15. WYPEŁNIENIA W ZĘBACH STAŁYCH AMALGAMAT, GLASJONOMER – 1 POWIERZCHNIA   60,00
  16. WYPEŁNIENIA W ZĘBACH STAŁYCH AMALGAMAT, GLASJONOMER – 2 I 3 POWIERZCHNIE   80,00
  17. WYPEŁNIENIA ŚWIATŁOUTWARDZALNE HYBRYDY I COMPOMERY – 1 POWIERZCHNIA   100,00

 

18. WYPEŁNIENIA ŚWIATŁOUTWARDZALNE HYBRYDY I COMPOMERY – 2 POWIERZCHNIE 120,00
  19. WYPEŁNIENIA ŚWIATŁOUTWARDZALNE HYBRYDY I COMPOMERY ROZLEGŁY – NA TRZECH POWIERZCHNIACH   150,00
  20. WYPEŁNIENIA ŚWIATŁOUTWARDZALNE HYBRYDY I COMPOMERY – NA WIĘCEJ NIŻ TRZECH POWIERZCHNIACH   180,00
21. WYPEŁNIENIA CHEMOUTWARDZALNE – NA JEDNEJ POWIERZCHNI 60,00
22. WYPEŁNIENIA CHEMOUTWARDZALNE – NA DWIE POWIERZCHNIE 85,00
23. WYPEŁNIENIA CHEMOUTWARDZALNE – NA TRZY POWIERZCHNIE 90,00
24. WYPEŁNIENIA CHEMOUTWARDZALNE – NA WIĘCEJ NIŻ TRZY POWIERZCHNIE 100,00
25. WYPEŁNIENIA W ZĘBACH MLECZNYCH 50,00
26. URAZY KORONY ZĘBOWEJ (W ZALEŻNOŚCI OD KLASY) ZĘBY STAŁE – I KLASA 85,00
27. URAZY KORONY ZĘBOWEJ (W ZAL. OD KLASY) ZĘBY STAŁE – II/III KLASA 100,00
28. URAZY (W ZALEŻNOŚCI OD KLASY) ZĘBY STAŁE ODBUDOWA KORONY 180,00
29. UŻYCIE 1 WKRĘTU DOZĘBINOWEGO 25,00
30. LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW 30,00
31. SPECJALISTYCZNA KONSULTACJA ENDODONTYCZNA 100,00
  32. LECZENIE MIAZGI: ZĘBY STAŁE – EXTIRPACJA MIAZGI I OPRACOWANIE 1 KANAŁU / LECZENIE ENDODONTYCZNE: EKSTRIPACJA MIAZGI I OPRACOWANIE 1 KANAŁU KORZENIA ZĘBA   50,00
  33. LECZENIE MIAZGI: OPATRUNEK W LECZENIU ENDODONTYCZNYM / LECZENIE ENDODONTYCZNE: OPATRUNEK W LECZENIU ENDODONTYCZNYM   50,00
  34. LECZENIE MIAZGI: CZASOWE WYPEŁNIENIE 1 KANAŁU KORZENIA ZĘBA / LECZENIE ENDODONTYCZNE: CZASOWE WYPEŁNIENIE 1 KANAŁU KORZENIA ZĘBA   60,00
  35. LECZENIE MIAZGI: CZASOWE WYPEŁNIENIE – ZA KAŻDY NASTĘPNY KANAŁ / LECZENIE ENDODONTYCZNE: CZASOWE WYPEŁNIENIE ZA KAŻDY NASTĘPNY KANAŁ   25,00
  36. LECZENIE MIAZGI: STAŁE WYPEŁNIENIE JEDNEGO KANAŁU KORZENIA / LECZENIE ENDODONTYCZNE: STAŁE WYPEŁNIENIE 1 KANAŁU KORZENIA ZĘBA   80,00
37. LECZENIE MIAZGI:- ZA KAŻDY NASTĘPNY KANAŁ / LECZENIE ENDODONTYCZNE: STAŁE WYPEŁNIENIE ZA KAŻDY NASTĘPNY KANAŁ 35,00

 

38. REENDODONCJA – USUNIĘCIE STAŁEGO WYPEŁNIENIA ORAZ UDROŻNIENIE KANAŁU Z JEGO OPRACOWANIEM 100,00
  39. REENDODONCJA – USUNIĘCIE STAŁEGO WYPEŁNIENIA ORAZ UDROŻNIENIE KANAŁU Z JEGO OPRACOWANIEM – ZA KAŻDY NASTĘPNY KANAŁ   50,00
  40. ZĘBY MLECZNE-AMPUTACJA MIAZGI ORAZ WYPEŁNIENIE UBYTKU / AMPUTACJA MIAZGI ZĘBÓW MLECZNYCH WRAZ Z WYPEŁNIENIEM UBYTKU   60,00
  41. AMPUTACJA MORTALNA ORAZ ZABEZPIECZENIE DNA KOMORY PASTĄ AMPUTACYJNĄ / AMPUTACJA MORTALNA MIAZGI ZĘBA MLECZNEGO WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM DNA KOMORY PASTĄ AMPUTACYJNĄ   60,00
  42. DEWITALIZACJA (TREPANACJA KOMORY) (TREPANACJA ORAZ ZAŁOŻENIE ŚRODKA DEWITALIZUJĄCEGO) / DEWITALIZACJA MIAZGI ZĘBA Z ZAOPATRZENIEM UBYTKU OPATRUNKIEM   70,00
  43. TREPANACJA MARTWEGO ZĘBA Z OPRACOWANIEM I ZAOPATRZENIEM UBYTKU OPATRUNKIEM   80,00
44. OPRACOWANIE UBYTKU I ZAŁOŻENIE OPATRUNKU W ZĘBIE STAŁYM 50,00
45. OPRACOWANIE UBYTKU I ZAŁOŻENIE OPATRUNKU W ZĘBIE MLECZNYM 30,00
46. REKONSTRUKCJA POWIERZCHNI WARGOWEJ 1 ZĘBA 120,00
  47. LAKOWANIE ZĘBÓW – ZABEZPIECZENIE PROFILAKTYCZNE BRUZD LAKIEM SZCZELINOWYM  1 ZĄB (PO 7 R. Ż.)   40,00
  48. LAKIEROWANIE ZĘBÓW (1 KWADRANT PO 18 ROKU ŻYCIA LUB NIEUBEZPIECZONYM)   25,00
  49. LAKIEROWANIE ZĘBÓW – 2 ŁUKI ZĘBOWE (CAŁOŚĆ) – PO 18 ROKU ŻYCIA LUB NIEUBEZPIECZONYM   100,00
50. PŁUKANIE KIESZONKI DZIĄSŁOWEJ WRAZ Z APLIKACJĄ LEKU 35,00
  51. USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH – DOROŚLI (CAŁKOWITE) / USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH (DOROŚLI) ZA 1 ŁUK ZĘBOWY   50,00
  52. USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH – DOROŚLI (CAŁKOWITE) / USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH (DOROŚLI) ZA 2 ŁUKI ZĘBOWE   100,00
  53. USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH – PO 18 ROKU ŻYCIA LUB NIEUBEZPIECZONYM /USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH (PO 18 ROKU ŻYCIA LUB NIEUBEZPIECZONYM) ZA 1 ŁUK ZĘBOWY   50,00

 

  54. USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH – PO 18 ROKU ŻYCIA LUB NIEUBEZPIECZONYM/ USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH (PO 18 ROKU ŻYCIA LUB NIEUBEZPIECZONYM) ZA 2 ŁUKI ZĘBOWE   100,00
55. POLEROWANIE ZĘBÓW 40,00
56. PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA WARGI WRAZ ZE ZNIECZULENIEM I OPATRUNKIEM 150,00
57. PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA JĘZYKA WRAZ ZE ZNIECZULENIEM I OPATRUNKIEM 150,00
58. USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH I PIASKOWANIE 150,00
59. USUNIĘCIE OGÓW NAZĘBNYCH, PIASKOWANIE I LAKIEROWANIE 190,00
60. PIASKOWANIE I LAKIEROWANIE 110,00
61. PIASKOWANIE 70,00
  62. WYCIĘCIE KIESZONKI DZIĄSŁOWEJ (NÓŻ ELEKTRYCZNY) WRAZ ZE ZNIECZULENIEM I OPATRUNKIEM   100,00
63. PŁUKANIE OTWARTEGO ZĘBA MLECZNEGO 10,00
64. WYPEŁNIENIE GLASSIONOMEROWE FUJI IX (1 POWIERZCHNIA) 95,00
65. WYPEŁNIENIE GLASSIONOMEROWE FUJI IX (2 POWIERZCHNIE) 105,00
66. WYPEŁNIENIE GLASSIONOMEROWE FUJI IX (3 POWIERZCHNIE) 120,00
67. KOREKTA OBRYŚNIĘTEGO BRZEGU SIECZNEGO PRZEZ SZLIFOWANIE 50,00
68. UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW NA TAŚMIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO 1 PUNKT 100,00
69. MOST ADHEZYJNY NA TAŚMIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO 1 PUNKT 600,00
  70. ZASTOSOWANIE WKŁADU KORONOWO – KORZENIOWEGO Z WŁÓKNA SZKLANEGO – 1 WKŁAD   210,00
  71. ZASTOSOWANIE WKŁADU KORONOWO – KORZENIOWEGO Z WŁÓKNA SZKLANEGO – ZA KAŻDY NASTĘPNY   70,00
  72. ZASTOSOWANIE WKŁADU KORONOWO – KORZENIOWEGO STANDARDOWEGO – 1 WKŁAD   200,00
  73. ZASTOSOWANIE WKŁADU KORONOWO – KORZENIOWEGO STANDARDOWEGO – ZA KAŻDY NASTĘPNY   70,00
  74. KOSMETYCZNA REKONSTRUKCJA KORONY ZĘBA TECHNIKĄ WARSTWOWĄ W NIEWIELKIM ZAKRESIE   180,00

 

75. ROZLEGŁA KOSMETYCZNA REKONSTRUKCJA KORONY Z. TECHNIKĄ WARSTWOWĄ 300,00
76. WYBIELANIE POJEDYŃCZEGO ZĘBA METODĄ WEWNĄTRZKOMOROWĄ – 1 SEANS 110,00
  77. WIELOETAPOWE WYBIELENIE POJEDYŃCZEGO ZĘBA METODĄ WEWNĄTRZKOMOROWĄ – 1 ETAP   50,00
78. WYDRUK BADANIA TOMOGRAFICZNEGO CBCT (1 STRONA A4) 15,00
  PROCEDURY Z ZAKRESU LECZENIA CHORÓB BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ
79. SPECJALISTYCZNE BADANIE LEKARSKIE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE 50,00
80. KONSULTACJA 200,00
81. LECZENIE CHORÓB BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ – PIERWSZA WIZYTA 70,00
82. LECZENIE CHORÓB BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ – KOLEJNE WIZYTY 50,00
  PROCEDURY Z ZAKRESU CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
83. KONSULTACJA 200,00
84. WYMAZ 50,00
  85. POBRANIE WYCINKA DO BADAŃ HISTOPATAOLOGICZNYCH, W TYM BIOPSJI KOŚCI   150,00
86. USUNIĘCIE ZĘBA MLECZNEGO (ZE ZNIECZULENIEM) 80,00
87. USUNIĘCIE ZĘBA STAŁEGO JEDNOKORZENIOWEGO 120,00
88. USUNIĘCIE ZĘBA WIELOKORZENIOWEGO 150,00
89. USUNIĘCIE ZĘBA – Z SEPARACJĄ 180,00
90. USUNIĘCIE ZĘBA – Z DŁUTOWANIEM 300,00
91. USUNIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO 500,00
92. PLASTYKA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO – ZABIEG PROSTY 300,00
93. PLASTYKA TKANEK MIĘKKICH JAMY USTNEJ 200,00
94. ZAMKNIĘCIA POŁĄCZENIA JAMY USTNEJ Z ZATOKĄ SZCZĘKOWĄ 350,00

 

95. RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA 500,00
96. RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA ZA NASTĘPNY ZĄB RESEKOWANY 200,00
  97. LECZENIE TORBIELI – I ETAP / WYŁUSZCZENIE TORBIELI ZĘBOPOCHODNEJ FENESTRACJA   200,00
98. LECZENIE TORBIELI – II ETAP / WYŁUSZCZENIE TORBIELI ZĘBOPOCHODNEJ 450,00
99. WYPŁNIENIE UBYTKU TORBIELI MATERIAŁEM KOŚCIOZASTĘPCZYM 200,00
100. SZABLON CHIRURGICZNY 2 500,00
101. PODNIESIENIE ZATOKI (LIFTING) 3 500,00
  102. USUNIĘCIE GUZKA (BRODAWCZAKA, NADZIĄŚLAKA, MUCOCOELE) WRAZ Z BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM   350,00
  103. USUNIĘCIE KAMIENIA ŚLINOWEGO, MARTWAKA – ZABIEG PROSTY / WYŁUSZCZENIE KAMIENIA Z PRZEWODU ŚLINIANKI   340,00
104. LECZENIE CHORÓB ŚLINIANEK – KAŻDA WIZYTA 100,00
  105. NACIĘCIE ROPNIA OD STRONY JAMY USTNEJ / NACIĘCIE ROPNIA – WEWNĄTRZUSTNE   140,00
  106. ZEWNĄTRZUSTNE NACIĘCIE ROPNIA (Z LECZENIEM) / NACIĘCIE ROPNIA – ZEWNĄTRZUSTNE   360,00
107. OPRACOWANIE I SZYCIE RANY ZE ZNIECZULENIEM 150,00
  108. REPOZYCJA I UNIERUCHOMIENIE ZWICHNIĘTEGO ZĘBA LUB GRUPY ZĘBÓW LIGATURĄ   400,00
  109. ZDJĘCIE 1 SZYNY NAZĘBNEJ PRZY WYMIANIE, UNIERUCHOMIENIU LUB ZAKOŃCZENIU LECZENIA / ZDJĘCIE SZYNY NAZĘBNEJ PRZY WYMIANIE LUB ZAKOŃCZENIU LECZENIA   100,00
110. REPOZYCJA I UNIERUCHOMIENIE ZWICHNIĘCIA ŻUCHWY 240,00
  111. TYMCZASOWE UNIERUCHOMIENIE AMANYCH SZCZĘK / TYMCZASOWE ZAOPATRZENIE AMANEJ SZCZĘKI LUB ŻUCHWY   300,00
112. OPATRUNEK, BLOKADA NERWU 50,00
113. ODSŁONIĘCIE ZATRZYMANEGO KŁA / ODSŁONIĘCIE ZATRZYMANEGO ZĘBA 300,00
114. UNIERUCHOMIENIE ZŁAMANEJ SZCZĘKI Z ZASTOSOWANIE SZYN RĘCZNIE 600,00

 

DOGINANYCH
  115. UNIERUCHOMIENIE AMANEJ SZCZĘKI Z ZASTOSOWANIEM SZYN LABORATORYJNYCH   720,00
116. DODATKOWE WIZYTY KONTROLNE 50,00
117. HEMISEKCJA 300,00
118. RADEKTOMIA 360,00
  119. AUGMENTACJA KOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO – 1 FIOLKA   1 000,00
  120. AUGMENTACJA KOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO – 2 FIOLKI   1 300,00
  121. AUGMENTACJA KOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO Z MEMBRANĄ   2 500,00
122. HYPOMOCHLION 190,00
  123. WYKONANIE ZATYKADŁA (OBTURATORA) PRZY LECZENIU TORBIELI SZCZĘKI   200,00
124. WYKONANIE ZATYKADŁA (OBTURATORA) Z ELEMENTEM UTRZYMUJĄCYMI 240,00
  125. ZABIEG PLASTYKI WYROSTKA ZĘBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM STEROWANEJ REGENERACJI KOŚCI – DOTYCZY 1 ZĘBA   1 400,00
126. ZABIEG PLASTYKI WYROSTKA ZĘBOWEGO – ZABIEG OŻONY 700,00
127. USUNIĘCIE TORBIELI KOŚCI Z WYPEŁNIENIEM UBYTKU BIOMATERIAŁEM 2 400,00
  128. USUNIĘCIE ROZLEGŁEJ TORBIELI KOŚCI Z WYPEŁNIENIEM UBYTKU BIOMATERIAŁEM   1 500,00
129. TRANSFIKSACJA 1 000,00
130. WSZCZEP JEDNOETAPOWY OSTEOPLANT 1 800,00
131. WSZCZEP DWUETAPOWY OSTEOPLANT 2 000,00
132. REPLANTACJA / REIMPLANTACJA 800,00
  133. POWTÓRNE WPROWADZENIE WSZCZEPU W PRZYPADKU BRAKU OSTEOINTEGRACJI   1 200,00

 

PROCEDURY Z ZAKRESU CHIRURGII PRZYZĘBIA
134. KONSULTACJA PERIODONTOLOGICZNA 100,00
135. KONSULTACJA 200,00
136. BADANIE KONTROLNE – PERIODONTOLOGIA 50,00
137. KOREKTA POWIERZCHNI OKLUZYJNO-ARTYKULACYJNEJ 120,00
138. SKALING PODDZIĄSŁOWY ORAZ ROOT PLANNING 180,00
139. KIRETAŻ ZAMKNIĘTY 1/4 ŁUKU ZĘBOWEGO 200,00
140. KIRETAŻ OTWARTY 1-4 ŁUKU ZĘBOWEGOB / KIRETAŻ OTWARTY 1/4 ŁUKU ZĘBOWEGO 400,00
141. GIGNIWOPLASTYKA POJEDYŃCZA 80,00
142. GINGIWOPLASTYKA PRZY WIELU ZĘBACH 350,00
143. KLINICZNE WYDŁUŻENIE KORONY ZĘBA 400,00
144. ZABIEG PŁATOWY 480,00
  145. PLASTYKA WĘDZIDEŁKA (WARGI, POLICZKA LUB JĘZYKA) / PLASTYKA WĘDZIDEŁKA WARGI I FAŁDÓW ŚLUZÓWKOWYCH PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ I POLICZKA   200,00
146. POSZERZENIE STREFY DZIĄSŁA WŁAŚCIWEGO 480,00
147. PLASTYKA Z WYKORZYSTANIEM WOLNEGO PŁATA ŚLUZÓWKOWEGO 800,00
148. UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW LIGATURĄ DRUCIANĄ – 3 PUNKTY 100,00
  149. UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW NA TAŚMIE Z WŁÓKNA SZKLANEGO – 1 PUNKT   100,00
150. UNIERUCHOMIENIE ZEBÓW SZYNĄ WEWNĄTRZZĘBOWĄ – 1 PUNKT 100,00
151. ZABIEG REGENERACYJNY WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO 1 800,00
152. ZABIEG POKRYCIA RECESJI METODĄ TARNOWA 300,00
153. ZABIEG POKRYCIA RECESJI METODA MARGRAFFA 600,00

 

154. ZABIEG POKRYCIA RECESJI METODĄ MILLERA 480,00
155. ZABIEG POKRYCIA RECESJI METODĄ ZUCCELLI 700,00
156. ZABIEG POKRYCIA RECESJI – DOKORONOWE PRZESUNIĘCIE PŁATA 480,00
157. ZABIEG IRYGACJI KIESZONEK PRZYZĘBNYCH 50,00
158. PLASTYKA GUZA SZCZĘKI 600,00
  159. KOREKTA DZIĄSEŁ – GINGIWEKTOMIA (1 ZĄB) W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM   60,00
  160. USZEREGOWANIE ZĘBÓW W CHOROBACH PRZYZĘBIA – APARAT STAŁY Z ZAMKIEM METALOWYM   900,00
  161. USZEREGOWANIE ZĘBÓW W CHOROBACH PRZYZĘBIA – APARAT STAŁY Z ZAMKIEM ESTETYCZNYM   1 100,00
  162. KORONA METALOWO – CERAMICZNA PODNOSZĄCA ZWARCIE W CHOROBACH PRZYZĘBIA   540,00
163. SZYNA ZWARCIOWA 300,00
164. KONSULTACJA 200,00
165. PROTEZA CAŁKOWITA STANDARD 900,00
166. PROTEZA CAŁKOWITA Z ZĘBAMI IVOCLAR 1 200,00
167. PROTEZA CAŁKOWITA Z LANĄ PŁYTĄ 1 000,00
168. PROTEZA CAŁKOWITA Z ZĘBAMI ANTARIS 1 300,00
169. NAPRAWA PROTEZY – AMANIE 100,00
170. NAPRAWA PROTEZY – DOSTAWIENIE ZĘBA 100,00
171. NAPRAWA PROTEZY – DOSTAWIANIE KLAMRY 100,00
172. PODŚCIELENIE PROTEZY CZĘŚCIOWEJ 190,00
173. PODŚCIELENIE PROTEZY CZĘŚCIOWEJ MIĘKKIM TWORZYWEM 240,00
174. PODŚCIELENIE PROTEZY CZĘŚCIOWEJ MATERIAŁAMI W JAMIE USTNEJ 140,00

 

175. PODŚCIELENIE PROTEZY CAŁKOWITEJ 210,00
176. PODŚCIELENIE PROTEZY CAŁKOWITEJ MIĘKKIM TWORZYWEM 260,00
177. PODŚCIELENIE PROTEZY CAŁKOWITEJ MATERIAŁAMI W JAMIE USTNEJ 140,00
178. LICÓWKA W MOŚCIE (NOWA) 130,00
179. DOKLEJANIE LICÓWKI 120,00
180. KORONA PORCELANOWA NA ZŁOCIE 650,00 + cena złota
181. KORONA PORCELANOWA (METALOWO-CERAMICZNA) – STANDARD 600,00
182. KORONA PORCELANOWA (METALOWO-CERAMICZNA) – ADVANCED 700,00
183. KORONA CYRKONOWO-CERAMICZNA 1 400,00
  184. WKŁAD KORZENIOWO – KORONOWY LANY METODĄ BEZPOŚREDNIĄ POJEDYŃCZY   300,00
185. WKŁAD KORZENIOWO – KORONOWY STANDARDOWY 200,00
  186. WKŁAD KORZENIOWO-KORONOWY LANY METODĄ BEZPOŚREDNIĄ DZIELONY   350,00
187. KORONA METALOWA PEŁNA 310,00
188. KORONA LICOWANA AKRYLANEM LUB ELEMENT MOSTU 360,00
189. KORONA TELESKOPOWA METAL – METAL 1 000,00
190. KORONA AKRYLOWA 240,00
191. PROTEZA SZKIELETOWA STANDARD 1 200,00
192. PROTEZA SZKIELETOWA ACETALOWA 1 500,00
193. PROTEZA SZKIELETOWA TERMOSENS ANTYALERGICZNA 1 600,00
194. SZYNOPROTEZA 1 400,00
195. SZYNOWANIE (SREBROPALLAD) 240,00
196. ŁUK DOGINANY 130,00
197. DODATKOWY ELEMENT W PROTEZIE (KLAMRA, TRZPIEŃ OPOROWY) 40,00
198. PROTEZA JEDNOZĘBNA 210,00

 

  199. PROTEZA CZĘŚCIOWA NAKŁADKOWA CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA + DWIE WIZYTY   550,00
200. PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA 1-4 (ZĘBY) STANDARD 390,00
201. PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA 5-8 (ZĘBY) STANDARD 480,00
202. PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA POWYŻEJ 8 ZĘBÓW STANDARD 700,00
203. PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA 1-4 (ZĘBY) IVOCLAR 420,00
204. PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA 5-8 ZĘBÓW – IVOCLAR 720,00
205. PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA POWYŻEJ 8 ZĘBÓW IVOCLAR 750,00
206. PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA 1-4 (ZĘBY ANTARIS) 500,00
207. PROTEZA CZĘŚCIOWA OSIADAJĄCA 5-8 (ZĘBYANTARIS) 550,00
208. PROTEZA CZĘŚCIOWA  OSIADAJĄCA POW. 8 ZĘBÓW – ANTARIS 750,00
209. SELEKTYWNE SZLIFOWANIE (JEDNEJ STREFY) 100,00
  210. OSADZENIE MOSTU DWUPUNKTOWEGO + 10,00 OD KAŻDEGO DODATKOWEGO   80,00
211. OCZYSZCZANIE KORONY I OSADZENIE 50,00
212. ZDJĘCIE KORONY AKRYLOWEJ 35,00
213. ZDJĘCIE KORONY METALOWEJ 55,00
214. ZDJĘCIE MOSTU (1 PUNKT DO PRZECIĘCIA) 55,00
215. KORONA TYMCZASOWA 110,00
216. KORONA TYMCZASOWA WYK. METODĄ BEZPOŚREDNIĄ 70,00
217. MOST PORCELANOWY ADHEZYJNY 700,00
218. PROTEZA PORESEKCYJNA 900,00
219. ZATRZASKI LUB ZASUWY REIHN 83 240,00
220. ZATRZASK ASC 350,00
221. ZATRZASK CEKA 420,00

 

222. ZASUWA 1 SZTUKA 450,00
223. PRZĘSŁO DOLDERA 170,00
224. SIATKA WZMACNIAJĄCA 120,00
225. MIOARTROPATIE (SZYNA ZWARCIOWA) CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA 300,00
226. LICÓWKA PORCELANOWA 1 000,00
227. KORONA PEŁNOCERAMICZNA 1 100,00
228. WKŁAD KORONOWY PEŁNOCERAMICZNY 900,00
229. KLAMRA ACETALOWA 1 SZTUKA 300,00
230. KLAMRA ACETALOWA 2 SZTUKI (KOMPLET) 400,00
230a BEZBARWNE PODNIEBIENIE 120,00
  USŁUGI Z ZAKRESU IMPLANTOPROTETYKI
231. KONSULTACJA IMPLANTOPROTETYCZNA 100,00
232. KONSULTACJA 200,00
233. IMPLANTOKORONA W SYSTEMIE OSTEOPLANT HEX – FILAR PROSTY 1 200,00
234. IMPLANTOKORONA W SYSTEMIE OSTEOPLANT HEX – FILAR SKOŚNY 1 300,00
  235. IMPLANTOKORONA CYRKONOWO-CERAMICZNA W SYSTEMIE OSTEOPLANT HEX – ŁĄCZNIK METALOWY   1 500,00
  236. IMPLANTOKORONA CYRKONOWO-CERAMICZNA W SYSTEMIE OSTEOPLANT HEX – ŁĄCZNIK CYRKONOWY   2 500,00
237. MODELE GIPSOWE Z REJESTRACJĄ ZWARCIA 50,00
238. SZYNA RADIOLOGICZNA / CHIRURGICZNA 150,00
239. WAX UP UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNEGO 150,00
240. TYMCZASOWA PROTEZA STAŁA (1PUNKT) 200,00
241. TYMCZASOWA PROTEZA RUCHOMA CZĘŚCIOWA 400,00
242. TYMCZASOWA PROTEZA RUCHOMA CAŁKOWITA 600,00

 

243. PODŚCIELENIE PROTEZY WŁASNEJ TISSUE CONDITIONERS 100,00
244. PRZEKONSTRUOWANIE PROTEZY WŁASNEJ 300,00
245. LASEROTERAPIA TKANEK MIĘKKICH PODŁOŻA PROTETYCZNEGO (1PUNKT) 100,00
246. REJESTRACJA RELACJI SZCZĘK Z TRANSFEREM DO ARTYKULATORA 300,00
247. PARAOKLUZALNE POMIARY ARTYKULOMETRYCZNE 500,00
248. DODATKOWE WZMOCNIENIE PROTEZY AKRYLOWEJ 200,00
249. WYMIANA ELEMENTÓW RETENCYJNYCH W PROTEZIE – 1 ELEMENT 200,00
  250. PROTEZA OVERDENTURE Z PODWÓJNYM PRECYZYJNYM ELEMENTEM RETENCYJNYM   2 500,00
  251. OVERDENTURE Z ELEMENTEM RETENCYJNYM NA 2 IMPLANTACH OSTEOPLANT – KULKA   3 000,00
252. OVERDENTURE Z ELEMENTEM RETENCYJNYM NA 4 IMPLANTACH OSTEOPLANT – BELKA 4 000,00
253. OVERDENTURE Z ELEMENTEM RETENCYJNYM NA 4 IMPLANTACH OSTEOPLANT ORAZ DODATKOWE ELEMENTY RETENCYJNE 5 000,00
  254. UZUPEŁNIENIE CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE ŁUKU PRZECIWSTAWNEGO DO PROTEZY OVERDENTURE   900,00
  255. BADANIE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE Z WYJAŚNIENIEM POSTĘPÓW LECZENIA   90,00
256. KONSULTACJA 200,00
257. MODELE DIAGNOSTYCZNE 50,00
  258. WYRÓWNANIE ZWARCIA SELEK. METODĄ SZLIFOWANIA ZĘBÓW- JEDNOCZASOWE   100,00
  259. WYRÓWNANIE ZWARCIA SELEK. METODĄ SZLIFOWANIA ZĘBÓW- WIELOETAPOWE   100,00
260. WYRÓWNANIE ZWARCIA W SZYNIE 50,00
  261. CZĘŚCIOWA KOREKTA SZYNY ZWARCIOWEJ TWORZYWEM SZYBKOPOLIMERYZUJĄCYM   60,00

 

  262. CZĘŚĆ NAGRYZOWA AKRYLANOWA MODELOWANA PRZEZ LEKARZA – ODBARCZENIE STAWU SKRONIOWO – ŻUCHWOWEGO   190,00
  263. KAŻDE POGRUBIENIE PŁYTKI PODJĘZYKOWEJ   45,00
264. PŁYTKA PODJĘZYKOWA – RELAKSACYJNA 250,00
  265. SKIEROWANIE NA RTG STAWU SKRONIOWO – ŻUCHWOWEGO Z WYKONANIEM WSKAŹNIKA   25,00
  266. SKIEROWANIE NA BADANIE SSŻ METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO Z WYKONANIEM WSKAŹNIKA   35,00
267. SKIEROWANIE NA BADANIA DODATKOWE LUB KONSULTACJE 25,00
268. ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 50,00
269. BADANIE KONTROLNE 50,00
270. TRZPIEŃ 30,00
271. PŁYTKA PODJĘZYKJOWA RELAKSACYJNA Z CZĘŚCIĄ NAGRYZOWĄ 550,00
272. MODEL DIAGNOSTYCZNY (SZCZĘKA) 40,00
273. MODEL DIAGNOSTYCZNY KOMPLET (SZCZĘKA + ŻUCHWA) 80,00
274. KOPIA MODELU 25,00
275. KONSULTACJA – BADANIE WSTĘPNE WRAZ Z PORADĄ 80,00
276. KONSULTACJA 200,00
277. ANALIZA CEFALOMETRYCZNA Z OPISEM 150,00
  278. ANALIZA CEFALOMETRYCZNA Z USTALENIEM PLANU LECZENIA (PO DOSTARCZENIU MODELI)   350,00
279. FOTOGRAFIA (PROFIL I EN FACE) Z OCENĄ KAŻDEGO ZDJĘCIA 40,00
280. WYKONANIE ZGRYZU KONSTRUKCYJNEGO 50,00
281. KOREKCYJNE SZLIFOWANIE ZĘBÓW 90,00
282. ŚRODKI DO USUNIĘCIA SZKODLIWYCH PRZYZWYCZAJEŃ I DYSFUNKCJI 30,00

 

  283. STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY GRUBOŁUKOWY – ŁUK PODNIEBIENNY / STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY GRUBOŁUKOWY NA JEDEN ŁUK ZĘBOWY – ŁUK PODNIEBIENNY   450,00
  284. EKSPANDER NPE / STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY GRUBOŁUKOWY NA JEDEN ŁUK ZĘBOWY – EKSPANDER NPE   550,00
ROTATOR NPR / STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY GRUBOŁUKOWY NA JEDEN ŁUK ZĘBOWY – ROTATOR NPR 500,00
  285. STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY CIENKOŁUKOWY NA JEDEN ŁUK ZĘBOWY – ZAMKI METALOWE   1 800,00
286.
  287. STAŁY APARAT ORTODON. ESTETYCZNY NA 1 ŁUK ZĘBOWY KOMPOZYTOWY/STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY ESTETYCZNY NA JEDEN ŁUK ZĘBOWY – ZAMKI KOMPOZYTOWE   2 000,00
  288. STAŁY APARAT ORTODON. ESTETYCZNY NA 1 ŁUK ZĘBOWY CERAMICZNY /STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY ESTETYCZNY NA JEDEN ŁUK ZĘBOWY – ZAMKI CERAMICZNE   2 600,00
  289. STAŁY APARAT ORTODONTYCZNY ESTETYCZNY NA JEDEN ŁUK ZĘBOWY – ZAMKI SZAFIROWE   3 400,00
290. WIZYTA KONTROLNA W PRZEBIEGU LECZENIA APARATEM STAŁYM 80,00
291. KOREKTA APARATU STAŁEGO ZA 1 ŁUK ZĘBOWY/MAŁY PLAN LECZENIA 150,00
292. LECZENIE APARATEM STAŁYM – DOKLEJENIE ZAMKA 80,00
293. LECZENIE APARATEM STAŁYM – DOKLEJENIE RURKI 100,00
294. LECZENIE APARATEM STAŁYM – DOKLEJENIE GUZICZKA 80,00
295. ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO Z OCZYSZCZENIEM (JEDEN ŁUK ZĘBOWY) 150,00
296. APARAT HYRAX CEMENTOWANY NA AKRYLU 950,00
297. APARAT HYRAX CEMENTOWANY NA PIERŚCIENIACH 1 100,00
298. APARAT HAAS’A CEMENTOWANY NA AKRYLU 700,00
299. APARAT HAAS’A CEMENTOWANY NA PIERŚCIENIACH 800,00
300. APARAT STAŁY ODCINKOWY NA 2 ZĘBY 300,00
301. APARAT STAŁY ODCINKOWY NA 3 ZĘBY 600,00

 

302. APARAT STAŁY ODCINKOWY NA 6 ZĘBÓW 900,00
303. POZYCJONER (RETAINER) 200,00
  304. POZYCJONER AKRYLOWY (NP. PŁYTA HAWLEYA, APARAT VAN DER LINDENA) / POZYCJONER (RETAINER) AKRYLOWY   380,00
  305. RETENCJA ŁUKIEM PŁASKIM METALOWYM – POZYCJONER STAŁY NA 6 ZĘBÓW   350,00
  306. RETENCJA ŁUKIEM PŁASKIM METALOWYM – POZYCJONER STAŁY NA 8 ZĘBÓW   450,00
307. RETANCJA STAŁA ESTETYCZNA ZA 1 PUNKT STYCZNY – WŁÓKNO SZKLANE 100,00
  308. APARAT ORTODONTYCZNY RUCHOMY JEDNOSZCZĘKOWY (PŁYTKA SCHWARZA) ZE ŚRUBĄ STANDARDOWĄ   650,00
  309. APARAT ORTODONTYCZNY RUCHOMY JEDNOSZCZĘKOWY (PŁYTKA SCHWARZA) ZE ŚRUBĄ 3-KIERUNKOWĄ   780,00
310. APARAT ORTODONTYCZNY RUCHOMY – TWIN BLOCK 1 100,00
  311. APARAT ORTODONTYCZNY RUCHOMY OBUSZCZĘKOWY – AKT.OTWARTY, AKT. METZEIDER, BLOK./APARAT ORTODONTYCZNY RUCHOMY DWUSZCZĘKOWY – BLOKOWY   700,00
  312. APARAT ORTODONTYCZNY RUCHOMY PONADSTANDARDOWY – BIMLER, FRANKL, STOCKF., WUNDER   950,00
  313. WIZYTA KONTROLNA W PRZEBIEGU LECZENIA APARATEM RUCHOMYM JEDNOSZCZĘKOWYM   60,00
  314. WIZYTA KONTROLNA W PRZEBIEGU LECZENIA APARATEM RUCHOMYM DWUSZCZĘKOWYM   80,00
315. NAPRAWA APARATU RUCHOMEGO 110,00
316. LECZENIE Z WYKORZYSTANIEM MINIIMPLANTÓW ORTODONTYCZNYCH 500,00
317. APARAT MIOFUNKCYJNY- TRAINER 500,00
318. ŁUK TWARZOWY – WYCIĄG ZEWNĄTRZUSTNY 150,00
  319. OPASKA KARKOWA DO WYCIĄGU ZEWNĄTRZUSTNEGO – WYCIĄG KARKOWY   150,00
320. CZEPIEC DO WYCIĄGU ZEWNĄTRZUSTNEGO – WYCIĄG CZASZKOWY 150,00
321. PROCA BRÓDKOWA (CZEPIEC+KAPA) 200,00

 

322. MASKA TWARZOWA 400,00
  323. PÓŁKORONA METALOWO – CERAMICZNA PODNOSZĄCA ZWARCIE PO LECZENIU ORTODONTYCZNYM   360,00
324. KONSULTACJA DOTYCZĄCA MINIPLANTÓW 100,00
325. WYKRĘCENIE MINIPLANTU – 1 SZTUKA 80,00
326. KONTROLA GOJENIA MINIPLANTU/WIZYTA KONTROLNA 80,00
327. SZABLON CHIRURGICZNY DO MINIPLANTU 400,00
328. ZNIECZULENIE NASIĘKOWE 25,00
329. LECZENIE ORTODONTYCZNE ZA POMOCĄ SYSTEMU CLEAR ALIGNER 600,00
330. WYCISK GÓRA/DÓŁ + SET UP 350,00
331. PLAN LECZENIA W SYSTEMIE CA 200,00
332. KOMPLET 3 PŁYTEK SYSTEMU CA NA 1 ŁUK ZĘBOWY 650,00
331. WIZYTA KONTROLNA (SYSTEM CA) 50,00
332. RETAINER CA 300,00
  333. RTG-1XPANTOMOGRAFICZNE, RTG STAWÓW SKRONIOWO – ŻUCHWOWYCH   50,00
334. RTG-1X TELERADIOGRAM 45,00
335. RTG – 1X ZĘBOWE 15,00
336. RTG 1X ZGRYZOWE 30,00
337. RTG – SKRZYDŁOWO – ZGRYZOWE 25,00
338. RTG – DIGORA ZĘBOWA 15,00
339. TOMOGRAFIA CBCT – ŁUK ZĘBOWY 200,00
340. TOMOGRAFIA CBCT – TWARZOCZASZKA 400,00

 

  USŁUGI Z ZAKRESU LECZENIA ENDODONTYCZNEGO POD MIKROSKOPEM ZABIEGOWYM
341. KONSULTACJA 200,00
  342. JEDNOWIZYTOWE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA JEDNOKANAŁOWEGO (CROWN-DAWN)   400,00
  343. JEDNOWIZYTOWE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA DWUKANAŁOWEGO (CROWN-DAWN)   600,00
  344. JEDNOWIZYTOWE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA TRZYKANAŁOWEGO (CROWN-DAWN)   800,00
  345. JEDNOWIZYTOWE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA CZTEROKANAŁOWEGO (CROWN-DAWN)   900,00
  346. LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA JEDNOKANAŁOWEGO – I WIZYTA (WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE)   250,00
  347. LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA DWUKANAŁOWEGO – I WIZYTA (WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE)   350,00
  348. LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA 3 – 4-KANAŁOWEGO – I WIZYTA (WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE)   450,00
349. LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA JEDNOKANAŁOWEGO – II WIZYTA 300,00
350. LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA DWUKANAŁOWEGO – 2 WIZYTY 300,00
351. LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA 3 – 4-KANAŁOWEGO – 2 WIZYTY 400,00
  352. POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA JEDNOKANAŁOWEGO – I WIZYTA (WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE)   350,00
  353. POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA DWUKANAŁOWEGO – I WIZYTA (WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE)   450,00
  354. POWTÓRNR LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA 3 – 4-KAN. – I WIZYTA (WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE)   550,00
  355. POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA JEDNOKANAŁOWEGO – 2 WIZYTY   200,00
  356. POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA DWUKANAŁOWEGO – 2 WIZYTY   300,00
357. POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE ZĘBA 3 – 4-KANAŁOWEGO – 2 400,00

 

WIZYTY
  358. UDROŻNIENIE I OPRACOWANIE ZAKRZYWIONEGO LUB ZOBLITEROWANEGO KANAŁU   200,00
359. USUNIĘCIE AMANEGO INSTRUMENTU (BEZ UŻYCIA MIKROSKOPU) 200,00
360. USUNIĘCIE WKŁADU KORONOWO-KORZENIOWEGO 200,00
361. ZAOPATRZENIE PERFORACJI KOMOROWEJ MATERIAŁEM MTA 200,00
362. ZAOPATRZENIE PERFORACJI KORZENIOWEJ MATERIAŁEM MTA 250,00
  363. KONSULTACJA ENDODONTYCZNA Z REWIZJĄ KLINICZNĄ POD MIKROSKOPEM ZABIEGOWYM   100,00
364. WYBIELANIE GABINETOWE 1 000,00
  ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI LASEROWEJ
365. KONSULTACJA 200,00
366. LECZENIE UBYTKU PRÓCH. W TECHNICE LASEROWEJ Z WYPEŁNIENIEM 180,00
367. LECZENIE ROZLEGŁEGO UBYTKU W TECHNICE LASER. Z WYPEŁNIENIEM 240,00
368. LECZENIE UBYTKÓW PRZYSZYJKOWYCH W TECHNICE LASEROWEJ – 1 ZĄB 150,00
369. LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI W TECHNICE LASEROWEJ – 1 ZĄB 60,00
  370. LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI W TECHNICE LASEROWEJ (CAŁA JAMA USTNA)   180,00
371. LAKOWANIE BRUZD W TECHNICE LASEROWEJ – 1 ZĄB 70,00
372. TREPANACJA KOMORY W TECHNICE LASEROWEJ – 1 ZĄB 95,00
373. NACIĘCIE ROPNIA W TECHNICE LASEROWEJ 60,00
374. LECZENIE ZMIAN NA BŁONIE ŚLUZOWEJ W TECHNICE LASEROWEJ 60,00
375. USUNIĘCIE OGÓW PODDZIĄSŁOWYCH W TECHNICE LASEROWEJ -1 ŁUK 140,00
376. GINGIWOPLASTYKA W TECHNICE LASEROWEJ 390,00
377. GINGIWOOSTEOPLASTYKA W TECHNICE LASEROWEJ 430,00
378. PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA WARGI W TECHNICE LASEROWEJ 300,00

 

379. PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA JĘZYKA W TECHNICE LASEROWEJ 300,00
380. PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA POLICZKA W TECHNICE LASEROWEJ 300,00
381. PLASTYKA PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ METODĄ CLARKA, KAZANJANA 430,00
  382. PLASTYKA PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ METODĄ NABERSA W TECHNICE LASEROWEJ   570,00
383. PLASTYKA PRZEDSINKA JAMY USTNEJ METODĄ PRZESZCZEPU 570,00
  384. PLASTYKA TKANEK MIĘKKICH JAMY USTNEJ W TECHNICE LASEROWEJ – ZABIEG PROSTY   170,00
  385. PLASTYKA TKANEK MIĘKKICH JAMY USTNEJ W TECHNICE LASEROWEJ – ZABIEG OŻONY   310,00
  386. DEZYNFEKCJA KANAŁÓW KORZENIOWYCH W TECHNICE LASEROWEJ – 1 ZĄB   95,00
387. LECZENIE PERIIMPLANTITIS W TECHNICE LASEROWEJ 240,00
  388. ODSŁONIĘCIE KORONY KLINICZNEJ, PROSTE WYCIĘCIE DZIĄSŁA W TECHNICE LASEROWEJ   210,00
  389. WYBIELANIE ZĘBÓW LASEROWE (3 WIZYTY) 1500,00
  390. WYBIELANIE ZĘBÓW LASEROWE – KOLEJNA WIZYTA (W TRUDNYCH PRZYPADKACH KLINICZNYCH) 300,00
  PROCEDURY Z ZAKRESU FIZJOTERAPII
391. KONSULTACJA W PORADNI FIZJOTERAPII 50,00
392. KONSULTACJA 200,00
  393. DIAGNOSTYKA – ANALIZA FUNKCJONALNA UKŁADU RUCHOWEGO NARZĄDU ŻUCIA   90,00
394. TERAPIA MANUALNA MIĘŚNI GŁOWY, SZYI I KARKU 70,00
  395. TERAPIA MANUALNA W ZAKRESIE LECZENIA UKŁADU RUCHOWEGO NARZĄDU ŻUCIA   100,00
396. NAUKA AUTOTERAPII W ZAKRESIE LECZENIA UKŁADU RUCHOWEGO 50,00

 

NARZĄDU ŻUCIA
397. MAGNETOTERAPIA – 1 ZABIEG 15,00
398. LASEROTERAPIA PUNKTOWA – 1 ZABIEG 20,00
499. DIADYNAMIKA – 1 ZABIEG 15,00
400. ELEKTROSTYMULACJA – 1 ZABIEG 15,00
401. JONOFOREZA – 1 ZABIEG 15,00
402. PRĄDY INTERFERENCYJNE – 1 ZABIEG 15,00
403. GALWANIZACJA – 1 ZABIEG 15,00
404. TENS – PRZEZSKÓRNA ELEKTRYCZNA STYMULACJA NERWÓW 15,00
405. ULTRADŹWIĘKI – 1 ZABIEG 20,00
406. ŚWIATŁOLECZNICTWO (LAMPA HYDROSUN STATIV) – 1 ZABIEG 20,00
407. ŚWIATŁOLECZNICTWO (LAMPA BIOPTRON) – 1 ZABIEG 20,00
408. KINESIO TAPING MEDYCZNY (PLASTROWANIE) 15,00
409. KRIOTERAPIA MIEJSCOWA – INSTRUKTAŻ 10,00
410. PAKIET LECZNICZY DUŻY 600,00
411. PAKIET LECZNICZY MAŁY 300,00
412. MASAŻ SUCHY CAŁEGO CIAŁA – 1 ZABIEG 70,00
413. MASAŻ SUCHY JEDNEGO ODCINKA CIAŁA – 1 ZABIEG 30,00
414. MASAŻ SUCHY GRZBIETU – 1 ZABIEG 35,00
415. MASAŻ SUCHY KOŃCZYNY – 1 ZABIEG 15,00
416. MASAŻ LIMFATYCZNY – 1 ZABIEG 50,00
417. MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY – 1 ZABIEG 70,00
418. INSTRUKTAŻ REHABILITACYJNY 35,00
419. NAUKA CHODZENIA 40,00

 

420. MASAŻ TWARZY 30,00
421. ĆWICZENIA INDYWIDUALNE Z TERAPEUTĄ 25,00
422. EMG BIOFEEDBACK (ELEKTROMIOGRAFIA) 15,00
  USŁUGI Z ZAKRESU ESTETYKI TWARZY
423. KONSULTACJA Z ZAKRESU ESTETYKI TWARZY 150,00
424. KONSULTACJA DERMATOLOGICZNA 150,00
425. ZABIEGI PRZY UŻYCIU TOKSYNY BOTULINOWEJ
426. JEDNA OKOLICA (CZOŁO LUB GŁADZIZNA LUB OKOLICA OKA) 600,00
427. DWIE OKOLICE 1000,00
428. TRZY OKOLICE 1200,00 ZL
429. TERAPIA HIPERAKTYWNEGO MIĘŚNIA BRÓDKOWEGO 400,00
430. TERAPIA HIPERAKTYWNYCH MIĘŚNI ŻWACZY (BRUKSIZM) 800,00
431. KOREKTA UŚMIECHU DZIĄSŁOWEGO 300,00 ZL
432. KOREKTA ZMARSZCZEK WARGI GÓRNEJ 300,00
433. KOREKTA ZMARSZCZEK NOSA 300,00
434. ZABIEGI PRZY UŻYCIU KWASU HIALURONOWEGO
  435. MAŁA KOREKTA KSZTAŁTU I/LUB OBJĘTOŚCI UST (0.55 ML) + ZNIECZULENIE   1150,00
436. DUŻA KOREKTA KSZTAŁTU I/LUB OBJĘTOŚCI UST (1.1 ML) + ZNIECZULENIE 1500,00
  437. KOREKTA FAŁDÓW NOSOWO-WARGOWYCH LUB WARGOWO- BRÓDKOWYCH   1000,00
438. WOLUMETRIA POLICZKA (1.0 ML) 1300,00
439. WOLUMETRIA POLICZKA (2.0 ML) 2400,00
440. WYPEŁNIENIE POJEDYNCZEJ BRUZDY – ZMARSZCZKI (0.55 ML) 800,00
441. KOREKTA OKOLICY PODOCZODOŁOWEJ 1500,00

 

442. KOREKTA KSZTAŁTU NOSA 1000,00
443. KOREKTA OWALU TWARZY – NICI HIALURONOWE 2400,00
444. MAŁY ZABIEG PRZY UŻYCIU OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO (TWARZ) 1000,00
  445. DUŻY ZABIEG PRZY UŻYCIU OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO (TWARZ + SZYJA)   1300,00
446. MEZOTERAPIA TWARZY – MEZOLIFT 700
447. MEZOTERAPIA TWARZY (5 ZABIEGÓW) 2500,00
448. TERAPIA NADPOTLIWOŚCI PACH TOKSYNĄ BOTULINOWĄ 1800,00
  449.   PROCEDURY Z ZAKRESU STOMATOLOGII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
450. KORONA STALOWA 200
  451. ODBUDOWA ZĘBÓW Z UŻYCIEM KORON CELULOIDOWYCH PIERWSZY ZĄB   150
  452. ODBUDOWA ZĘBÓW Z UŻYCIEM KORON CELULOIDOWYCH KOLEJNY  ZĄB   100
  453. LAKIEROWANIE ZĘBÓW MLECZNYCH   80
  454. LAKOWANIE ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH DRUGICH TRZONOWYCH ORAZ PIERWSZYCH TRZONOWYCH POWYŻEJ 7 R.Ż.   70
  455. WYPEŁNIE KOMPOMEROWE (KOLOROWE), KOMPOZYTOWE W ZĘBACH MLECZNYCH   80
  456. APARATY DO REEDUKACJI – PŁYTKA PRZEDSIONKOWA  SILIKONOWA   200
  457. APARATY DO REEDUKACJI – TRAINER   500
  458. PROTEZY   DZIECIĘCE/UTRZYMYWACZ  PRZESTRZENI-PŁYTKA   350
  459. UTRZYMYWACZ PRZESTRZENI (PIERŚCIEŃ ŁUK)   350
  460. LECZENIE ZĘBÓW Z NIEZAKOŃCZONYM ROZWOJEM Z ZASTOSOWANIEM MATATERIAŁU   MTA – JEDEN KANAŁ)   180

 

  461. SZYNOWANIE ZĘBÓW Z ZASTOSOWANIEM WŁÓKNA SZKLANEGO I KOMPOZYTU   250
  462. ODBUDOWA ZĘBA PO URAZIE Z ZASTOSOWANIEM WŁÓKNA SZKLANEGO I KOMPOZYTU   250
  463. ODBUDOWA ESTETYCZNA ZĘBA PO URAZIE W HIPOPLAZJI SZKLIWA (KORONA CERAMICZNA)   500
  464. SEDACJA WZIEWNA   75
465. INDYWIDUANA MASECZKA DO SEDACJI 25

 

Cennik Usług Stomatologicznych-Dentystycznych-Przykład
5 (100%) 4 głosy