Cookies


Aktualizowano 21 listopada 2022

Serwis najlepszydentysta.pl, zbiera informacje o użytkownikach stosując “cookies” (tzw. ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.
Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
Pliki cookies są ustawiane przy “wejściu” i “wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji
czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Pliki cookies nie niszczą systemu na danym
urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie
powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego
wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
1. dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Serwisów stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz
„zewnętrzne”.
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego
Serwisu.
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania
wybranych przez użytkownika Serwisu ustawieo i personalizacji interfejsu użytkownika.
„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie
korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie
dostosowanych do zainteresowao poszczególnych użytkowników.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujące z najlepszydentysta.pl podmioty (https://www.google.pl/analytics/learn/privacy.html)

Zarządzanie plikami cookies
Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Aby
zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy pamiętać, że usunięcie plików cookies może
doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.