Zaniedbanie stomatologiczne u dzieci

Zaniedbanie stomatologiczne u dzieci
5 (100%) 1 vote

Zaniedbanie stomatologiczne u dzieci

„Dental neglect”, czyli zaniedbanie stomatologiczne, to pojęcie definiowane przez Amerykańską Akademię Stomatologii Dziecięcej jako celowe i świadome działania niezmierzające do zapewnienia odpowiedniej opieki stomatologicznej dziecku, która umożliwiałaby utrzymanie prawidłowej czynności i stanu jamy ustnej, wolnej od dolegliwości bólowych i zakażeń. Są to wszelkie ogniska próchnicy, choroby przyzębia i inne schorzenia, które nieleczone prowadzą do bólu, infekcji i utraty funkcji. Te niepożądane efekty mogą negatywnie wpływać na uczenie się, komunikację, odżywianie i inne działania konieczne do prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka. Przykładem są dzieci, które po raz pierwszy zgłaszają się do gabinetu stomatologicznego, a w jamie ustnej obserwuje się rozległe ogniska „próchnicy butelkowej”. Ważne, aby różnicować opiekunów świadomych, z  adekwatną wiedzą, lecz uchylających się od poszukiwania pomocy u stomatologa, od tych, którzy zupełnie nie są świadomi, jakie skutki niesie za sobą zaniedbanie stanu jamy ustnej ich dziecka. Zaniedbanie stomatologiczne może wynikać z izolacji rodziny, braku środków finansowych, nieświadomości, niedostrzegania korzyści ze zdrowia jamy ustnej. Ogólne zaniedbanie i brak opieki dentystycznej mogą być także wskaźnikiem przemocy emocjonalnej, fizycznej czy seksualnej wobec najmłodszych. 

Czy nieleczona próchnica wskazuje na umyślne zaniedbanie? A może koszty są za duże albo dostępność świadczeń zdrowotnych ograniczona?

Niezależnie od tych dylematów Amerykańska Akademia Stomatologii Dziecięcej sugeruje uznać każde zaniedbanie (przez rodzica czy opiekuna prawnego) w poszukiwaniu pomocy dla dziecka, prowadzące do objawów bólowych, za niewywiązywanie się ze swojego rodzicielskiego obowiązku.

Wskaźniki zaniedbania stomatologicznego:

– słaba higiena jamy ustnej manifestująca się licznymi powierzchniami zęba, na których znajduje się płytka nazębna i/lub kamień nazębny,

– nieleczona próchnica, która może być łatwo wykryta przez osobę bez wykształcenia medycznego,

– nieleczone krwawienia, złamania oraz urazy w obrębie twarzoczaszki,

– brak ciągłości leczenia pomimo wcześniej zidentyfikowanej patologii.

Wielu rodziców powołuje się na niewiedzę, jeżeli chodzi o próchnicę wczesną (caries preacox), tłumacząc, iż ostatecznie i tak zęby mleczne zostaną utracone. Te okoliczności są uznawane za zaniedbanie i gdy rodzic nie stawia się na kolejne wizyty mimo dokładnego poinformowania, może być to podstawą do interwencji. Dlatego tak ważna jest rozmowa z rodzicem oraz prawidłowo przeprowadzony instruktaż higieny jamy ustnej. Istotne jest również przekazanie rodzicom narzędzi ułatwiających dbanie o higienę jamy ustnej dzieci (pasta do zębów i szczoteczka).

POTRZEBA DZIECKA

 – Odżywienie

 – Ciepło, odzież, schronienie

 – Bezpieczne otoczenie

 – Higiena i opieka medyczna

 – Edukacja

 – Zainteresowanie, czułość

 – Potrzeba dziecka

 

EFEKT ZANIEDBANIA 

 – zaburzony rozwój, niski wzrost

 – nieodpowiednie ubranie, oparzenia, odmrożenia

 – częste urazy

 – brudne paznokcie, uszy, twarz, płytka i kamień nazębny, próchnica

 – wycofanie lub usilna potrzeba zwrócenia na siebie uwagi

 – efekt zaniedbania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *